URE

Więcej o:

URE

 • Przedstawiciele przemysłu chwalą prezesa URE

  Działania Prezesa URE mają według 11 branżowych organizacji polskiego przemysłu tworzących Forum fundamentalne znaczenie dla tworzenia wspólnego zliberalizowanego europejskiego rynku energii. Członkowie Forum uważają, że przeciwwagą dla nadmiernej siły rynkowej skonsolidowanych pionowo

 • URE: zwolnienie z obowiązku zatwierdzania taryf G nie jest jeszcze możliwe

  URE wyjaśnia, że już w opublikowanej w styczniu 2008 roku Mapie drogowej uwolnienia cen dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej Prezes URE wskazywał na uwarunkowania liberalizacji rynku energii elektrycznej. Przesłanki te w większości nie zostały do tej pory spełnione. Jednocześnie Urząd

 • Prezes URE broni prawa odbiorców do bonifikat za niedostarczoną energię

  Prezes URE poinformował, że z całą stanowczością będzie bronił prawa odbiorców do należytej obsługi oraz do bonifikat za niedostarczoną energię. Regulacje prawne są w tej sprawie według niego jednoznaczne i bezwarunkowe: odbiorcom należą się bonifikaty niezależnie od przyczyn awarii (o ile zostały

 • Prezes URE pozytywnie ocenia raport UOKiK

  Zastrzeżenia Swory budzi jednak brak odwołań do źródeł i powtórzenia z poprzedniego raportu tego Urzędu. W tym sensie prezes Swora traktuje raport jako wsparcie idei i pomysłów, które URE głosi od kilku lat. W opinii prezesa URE w raoprcie zabrakło jasnego stanowiska UOKiKu w dyskusji

 • Szykujmy portfele. Prezes URE: Nie unikniemy podwyżek cen prądu i ciepła

  Prezes URE Rafał Gawin w rozmowie z "Rzeczpospolitą" został zapytany o to, jak mogą się kształtować ceny prądu dla gospodarstw domowych w 2022 roku. - Trudno się spodziewać, by ceny energii spadały, bo nie możemy negować sytuacji, jaką obserwujemy na rynku - ocenił. Ceny energii będą rosły

 • Prezes URE przeszedł od słów do czynów w sprawie Vattenfalla i RWE

  Prezes Urzędu skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 49 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, który daje regulatorowi możliwość cofnięcia udzielonego wcześniej zwolnienia. Decyzję tę Prezes URE podejmuje w związku z wyrokami Sądu Apelacyjnego w sprawach dotyczących przedsiębiorstw Vattenfall