300 Plus. Jak złożyć wniosek w programie "Dobry Start". Kiedy wypłata wsparcia dla rodziców uczniów?

Po raz kolejny rodzice dzieci uczących się mogą wnioskować o 300 złotych na wyprawkę na nowy rok szkolny. Program "Dobry start" przysługuje każdemu, bez względu na dochody. Jak złożyć wniosek o 300 plus? Kiedy wypłaty świadczenia?

Od początku lipa można składać drogą elektroniczną wnioski o dofinansowanie z programu "Dobry Start". W ciągu samego pierwszego tygodnia do systemu spłynęło prawie 600 tys. takich wniosków. Program nazywany potocznie 300 plus do dofinansowania na wyprawkę szkolną dla opiekunów dzieci uczących się do 20. roku życia oraz do 24. roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Dokładnie o takie świadczenie ubiegać mogą się:

 • rodzice,
 • opiekunowie faktyczni,
 • opiekunowie prawni,
 • rodziny zastępcze,
 • osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,
 • dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
 • osoby uczącym się.

Do kiedy można składać wnioski na 300 plus?

Od 1 sierpnia wnioski można też składać w formie papierowej. Ostateczny termin na zrobienie tego upływa 30 listopada, a więc świadczenie można otrzymać nawet już po rozpoczęciu roku szkolnego. Jeśli wniosek zostanie wypełniony jeszcze w trakcje wakacji, pieniądze na nasze konto powinny trafić do końca września. 

Zobacz wideo Szkoły nie są gotowe na drugą falę pandemii. Krytyczna ocena nauczycieli

Jak złożyć wniosek o 300 plus?

Elektroniczne wnioski można złożyć przez portal empatia.mpips.gov.pl lub przez bankowość internetową. Tradycyjne, papierowe wnioski natomiast można złożyć w tych samych instytucjach co 500 Plus, czyli w:

 • urzędzie gminy, 
 • ośrodku pomocy społecznej, 
 • innej jednostce wyznaczone w gminie, np. centrum świadczeń.

Jeśli wniosek dotyczy dziecka w pieczy zastępczej, należy złożyć go powiatowym centru pomocy rodzinie. W takim wypadku musi być to wniosek drogą tradycyjną, nie można złożyć go przez internet. To samo ma zastosowanie w przypadku uczniów usamodzielnionych. 

300 plus nie przysługuje, gdy dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej, jeśli zapewnia pełne utrzymanie, a także na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego w zerówce i na przedszkolaki.

Kiedy wypłata 300 plus?

Wypłata 300 plus powinna spłynąć do końca września, jeśli wniosek został poprawnie złożony do końca wakacji. W przypadku wniosków złożonych w późniejszym terminie, ale nie później niż 30 listopada, urząd ma na wypłatę środków dwa miesiące od daty dostarczenia stosownych dokumentów.

Więcej o: