Ile będzie wynosił abonament RTV w 2021? KRRiT podała wyższą stawkę opłat za radio i tv

23 lipca 2020 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2021 roku. Będzie on wyższy niż rok wcześniej.

Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku. Zgodnie z rozporządzeniem KRRiT, miesięczna opłata za używanie radia wzrośnie do 7,50 zł (obecnie jest to 7 zł), a za użytkowanie telewizora albo telewizora i radia do 24,50 zł (obecnie wynosi on 22,70 zł). Pobieraniem tej daniny, tak samo jak w latach poprzednich, będzie zajmowała się Poczta Polska.

Zobacz wideo Jaki jest pomysł PO na media publiczne?

Ostatnia podwyżka stawek abonamentu miała miejsce na początku 2016 roku: miesięczna opłata za radio wzrosła wówczas z 6,50 zł do 7 zł, natomiast za telewizor lub telewizor i radio z 21,50 zł do 22,70 zł. Krajowa Rada zdecydowała o tym w połowie 2015 roku.

Od 1 stycznia 2021 r. wyższy abonament. Zostanie utrzymana zniżka

Utrzymane zostają 10-procentowe zniżki dla tych abonentów, którzy zdecydują się na uiszczenie opłaty z góry, za okres dłuższy niż jeden miesiąc. Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2021 r., po uwzględnieniu zniżek wynosi:

Za używanie odbiornika radiofonicznego:

 • 14,60 zł za dwa miesiące,
 • 21,60 zł za trzy miesiące,
 • 42,80 zł za sześć miesięcy,
 • 81,00 zł za rok kalendarzowy.

Za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

 • 47,50 zł za dwa miesiące,
 • 70,60 zł za trzy miesiące,
 • 139,70 zł za sześć miesięcy,
 • 264,60 zł za rok kalendarzowy.

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV?

Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych z płacenia tej daniny zwolnionych jest kilka grup społecznych:

 • osoby mające ukończone 75 lat,
 • osoby mające ukończone 60 lat i pobierające emeryturę, której wartość miesięczna nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia,
 • osoby z I grupą inwalidzką,
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Pełną listę osób zwolnionych z opłat można znaleźć na stronie KRRiT.

Osoby, które zaczęły kwalifikować się do jednej z tych grup, nie zostały automatycznie oznaczone w rejestrze Poczty Polskiej jako zwolnione z abonamentu. Muszą najpierw w placówce pocztowej złożyć stosowne oświadczenie i poświadczyć je dokumentami. Zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono takie oświadczenie.

Więcej o: