Wyższe emerytury dla represjonowanych w PRL. Sejm przyjął ustawę

Niemal jednogłośnie Sejm przyjął nowelizację ustawy, która wprowadza świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej. Po zmianach emerytura takich osób ma wynieść co najmniej 2400 zł. Ustawa trafi teraz do Senatu.

W głosowaniu wzięło udział 434 posłów. Za przyjęciem ustawy zwiększającej emerytury przedstawicielom opozycji z czasów PRL oraz osobom represjonowanym przez reżim było 433 parlamentarzystów. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Nowelizacja została przyjęta przez Sejm z poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu przez posłankę Teresę Wargocką z Prawa i Sprawiedliwości. Poprawki mają charakter porządkujący. Nie zmieniają warstwy merytorycznej projektu. Ustawa trafi jeszcze pod obrady Senatu.

Zobacz wideo Czy nie ma zagrożenia dla płynności wypłacania emerytur?

Wyższa emerytura dla działaczy opozycji antykomunistycznej 

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw poza świadczeniem wyrównawczym wprowadza dodatkowe ulgi dla działaczy opozycji antykomunistycznej. Wypunktowano je w tekście projektu nowelizacji. Są to:

  • Przyznanie prawa do świadczenia wyrównawczego dla osób o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, których emerytura lub renta inwalidzka, renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa niż 2400 zł;
  • Przyznanie działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych ulgi taryfowej w wysokości 50 proc. przy przejazdach środkami komunikacji;
  • Przyznanie działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych ulgi taryfowej w wysokości 51 proc. na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego;
  • Umożliwienie organizacjom pozarządowym realizacji wykonywanie zadań opiekuńczych na rzecz działaczy opozycji antykomunistycznej;
  • Przyznanie prawa do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacanie składek działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu w Rzeczypospolitej Polskiej lub nie pobierają emerytury lub renty.

Osoby represjonowane dostaną świadczenie wyrównawcze:

W uzasadnieniu projektu napisano o licznych szykanach i represjach, z którymi musieli borykać się opozycjoniści w PRL. Wskazano wśród nich m.in. relegacje z uczelni, utratę pracy, uniemożliwianie zdobycia zatrudnienia czy internowanie.

"Represje te negatywnie oddziaływały na status materialny osób im poddanych nie tylko w okresie ich stosowania, ale i później - nawet do dnia dzisiejszego. Konsekwencją bowiem otrzymywania przez lata niższego wynagrodzenia jest pobieranie obecnie przez dawnych działaczy opozycji antykomunistycznej niższych emerytur i rent. Stąd też konieczne jest choć częściowe zadośćuczynienie krzywdom doznanym ze strony reżimu komunistycznego przez osoby, które swoim poświeceniem przyczyniły się obalenia ustroju totalitarnego oraz odrodzenia demokratycznego i niepodległego państwa polskiego" - wskazano.

Czytaj też: Sejm podniesie emerytury rocznikowi 1953. Niektórzy mogą otrzymać ponad 12 tys. zł

Więcej o: