Jak będą wyglądały studia od 1 października? Edukacja, akademiki i biblioteki w dobie koronawirusa

Władze uczelni wyższych mają niemal pełnią autonomię w kwestii podejmowania decyzji dotyczących organizacji kształcenia w czasie pandemii koronawirusa. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało jednak zestaw zaleceń i wskazówek, które mają pomóc w ustalaniu wewnętrznych procedur.

Na początku października do nauki wrócą studenci uczelni wyższych. O ile decyzja o powrocie do szkół młodszych uczniów została podjęta odgórnie już kilka tygodni temu, to w przypadku studentów wszystko zależy od wewnętrznych ustaleń danej uczelni. Poza standardową edukacją w nadchodzącym, zimowym semestrze, dyskusyjna była kwestia inauguracji roku akademickiego.

Rozpoczęcie roku akademickiego. W jakiej formie?

Cytowane przez "Rzeczpospolitą" Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierowało apel do władz uczelni wyższych. - Planując inaugurację roku akademickiego, władze uczelni powinny pamiętać o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w regionie, w tym obowiązujących strefach: żółtych i czerwonych - podkreśla resort.

Co więcej, MNiSW wydało szereg innych wskazówek dotyczących rozpoczęcia nowego roku akademickiego. - Nie ulega wątpliwości, że najlepiej byłoby znacząco ograniczyć liczbę osób, które będą brały udział w uroczystości. Można tę ważną dla społeczności akademickiej uroczystość zorganizować w formie hybrydowej. Studenci, doktoranci, pracownicy uczelni oraz zaproszeni goście powinni, w miarę możliwości technicznych, mieć możliwość uczestniczenia w inauguracji on-line - sugeruje resort.

Wykłady, zajęcia laboratoryjne i kliniczne, akademiki, biblioteki

MNiSW zaleca, aby w nadchodzącym roku akademickim organizowane były mieszane formy zajęć, z czego duża część zajęć wykładowych, konwersatoryjnych, seminaryjnych, ćwiczeniowych i projektowych odbywały się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. - W sytuacji, gdy uczelnia będzie realizowała zajęcia w formie bezpośredniej, należy pamiętać o takiej organizacji, która zminimalizuje ryzyko zarażenia, np. poprzez zmniejszenie liczebności grup, a także takie zmiany w planie zajęć - zaleca MNiSW.

Realizacja nauczania na kierunkach medycznych powinna być opracowana zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Dotyczą one zasad ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem podczas zajęć. Chodzi m.in. o możliwość uczestnictwa tylko osób zdrowych posiadających zakryte usta i nos, zakaz przynoszenia zbędnych rzeczy (w tym telefonów komórkowych), czy konieczność korzystania tylko ze swoich przyborów (np. stetoskopów).

Jeśli chodzi o funkcjonowanie domów studenckich, sposób ich funkcjonowania powinien opierać się na sytuacji epidemiologicznej na danej uczelni i regionie. W celu zminimalizowania ryzyka, MNiSW zaleca, aby:

  • ograniczyć kontakt między osobami korzystającymi z domów studenckich,
  • w miarę możliwości zakwaterować studentów w osobnych pokojach z dostępem do węzła sanitarnego,
  • ograniczyć liczbę osób korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie,
  • wprowadzić zakaz przebywania w domach studenckich osób z zewnątrz,
  • zapewnić środki do dezynfekcji (rekomendujemy także zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych na terenie obiektu).

W kontekście funkcjonowania bibliotek, pod uwagę należy brać szczegółowe wytyczne Ministerstwa Rozwoju. Chodzi o:

  • zachowanie odpowiedniej odległości między pracownikami (min. 1,5 m),
  • ograniczenie liczby pracowników korzystających jednocześnie z przestrzeni wspólnych,
  • zapewnienie pracownikom w razie potrzeby środków ochrony osobistej,
  • przygotowanie pomieszczenia do czasowej izolacji osoby z objawami COVID-19,
  • przestrzeganie zasad czyszczenia i dezynfekcji powierzchni.
Zobacz wideo Uczelnie przygotowują się na nowy rok akademicki. Koronawirus stworzył nowe obszary do badań naukowych
Więcej o: