Program Czyste Powietrze. Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Na mocy tego dokumentu mają powstać Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków i Fundusz Ekologiczny Poręczeń i Gwarancji.
Zobacz wideo Piotr Siergiej: Przez pierwsze 2 lata program "Czyste Powietrze" był dysfunkcyjny

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów w piątek 13 listopada. Kancelaria Prezydenta przekazała w komunikacie prasowym, że nowe przepisy mają na celu "udoskonalenie funkcjonującego od lutego 2019 r. pilotażowego instrumentu na rzecz termomodernizacji (w tym wymiany nieekologicznych źródeł ciepła) budynków jednorodzinnych osób ubogich energetycznie - 'Program Stop Smog'. Jej celem jest także usprawnienie działania rządowego programu 'Czyste Powietrze'".

"Dobre wiadomości na Dzień Czystego Powietrza - podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa o wspieraniu termomodernizacji umożliwia powstanie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz utworzenie Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji. To kolejny krok na drodze ku #CzystePowietrze" - napisał na Twitterze minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Wspieranie termomodernizacji i remontów. Jakie przepisy znalazły się w ustawie?

Na mocy ustawy ma powstać Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), która będzie zbierać dane dotyczące budynków i lokali oraz eksploatowanych w nich źródeł ciepła, źródeł energii elektrycznej i spalania paliw. Ustawa zakłada także powstanie Funduszu Ekologicznego Poręczeń i Gwarancji, z którego będą udzielane gwarancje lub poręczenia spłaty kredytów i pożyczek na projekty ekologiczne. W nowelizacji znalazły się także zapisy dotyczące programu "Czyste Powietrze".

Marcin Popkiewicz gościem Zielonego Poranka Gazeta.plPopkiewicz: Trump był wielkim hamulcowym w kwestii ochrony klimatu

"Ustawa przewiduje m.in. zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do programu (z 2 proc. do 1 proc. lub 20 budynków) oraz jednorazowe zniesienie tego limitu, w sytuacji gdy wcześniej gmina zawarła co najmniej jedno porozumienie. Wprowadza również zmniejszenie z 50 proc. do 30 proc. wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze, liczonej łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez gminę w ramach jednego porozumienia. Ustawa wydłuża z 3 lat do 4 lat okres realizacji porozumienia - w przypadku realizacji przez gminę w danym porozumieniu więcej niż 2 proc. budynków jednorodzinnych w gminie. Ponadto skraca z 10 lat do 5 lat okres po zakończeniu porozumienia dla zobowiązań dotyczących obowiązku beneficjenta w zakresie: zwrotu odpowiedniej części wartości przedsięwzięcia w przypadku sprzedaży budynku, przestrzegania warunków umowy, przechowywania treści porozumienia przez gminę i właściwego ministra oraz utrzymywania przez gminę efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych" - wyjaśnia Kancelaria Prezydenta. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Wyjątkiem są przepisy mówiące o uruchomieniu CEEB, które wejdą w życie, gdy wdrożone zostaną rozwiązania technologiczne umożliwiające prowadzenie tej ewidencji.

Adam NiedzielskiMinister zdrowia ogłasza "plan naprawczy" ws. zaległości zdrowotnych

Więcej o: