Podwójna waloryzacja emerytur dla niektórych księży. Pieniądze z ZUS-u i Funduszu Kościelnego

W 2019 roku przeciętny emeryt otrzymał waloryzację świadczenia w wysokości niespełna 3 proc. Część duchownych mogła jednak liczyć na dwukrotnie większą podwyżkę. Pieniądze na ten cel przekazuje bowiem zarówno ZUS jak i finansowany z budżetu państwa Fundusz Kościelny.

Księża, którzy przeszli na emeryturę, otrzymują, jak wszyscy emeryci, waloryzację świadczeń. Okazuje się jednak, że duchowni w 2019 roku otrzymali podwójne podwyżki - ustalił "Super Express".

Podwójna waloryzacja emerytur. Niektórzy duchowni otrzymali o 7 proc. więcej. Kowalski o 2,86 proc.

Z dokumentów MSWiA wynika, księżą na emeryturze najpierw otrzymali waloryzację z ZUS-u w wysokości 2,86 proc., a następnie z Funduszu Kościelnego. Dotyczyła wyłącznie osób powyżej 75. roku życia i wyniosła dodatkowe 4,08 proc.

Dane dotyczące emerytur dla duchownych nie są jawne, dlatego nie wiadomo jak waloryzacja przekłada się na kwoty. W przypadku minimalnej emerytury, która w 2019 roku wynosiła 1100 zł, waloryzacja wyniosła 26 zł.

Waloryzacja emerytur i rent w 2021 r. Rząd podał, ile wyniesie podwyżka

Rada Ministrów propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 roku przyjęła w lipcu. Podwyżka świadczeń w przyszłym roku wyniesie 3,84 procent. Dla porównania w 2020 roku świadczenia zostały powiększone o 3,6 proc.

Przykładowo emeryci, którzy teraz otrzymują 1200 brutto (to aktualna emerytura minimalna), dostaną w przyszłym roku podwyżkę w wysokości 46,08 zł, a przy emeryturze 1300 zł brutto podwyżka wyniesie 49,92 zł. Emerytura w wysokości 1400 zł zostanie podwyższona o 53,76 zł, emerytura w wysokości 1500 zł - o 57,6 zł, w wysokości 2000 zł - o 76,8 zł, a w wysokości 3000 zł - o 115,2 zł.

Rekord wydatków na Fundusz Kościelny

Kwoty, którymi państwo dotuje Fundusz Kościelny, sukcesywnie rosną. W 2019 roku na wsparcie Kościoła przeznaczono 171 mln zł. Na początku lat 90. dotacja wynosiła 2 mln zł, szybko wzrosła jednak do 15 mln zł w roku 1995. W roku 2004 wynosiła już 78 mln zł, w 2014 było to 94 mln. Od roku 2015 kwoty znacząco zwiększano - do kolejno 118, 126, 133 i 176 mln zł.

Czytaj też: Emerytura honorowa dla coraz większej liczby osób. W 2020 roku seniorzy zyskają ponad 4000 złotych

Fundusz Kościelny jest finansowany z budżetu państwa. Pokrywane są z niego wydatki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych, działalność charytatywną, oświatową, wychowawczą i opiekuńczą, a także remonty i konserwację zabytkowych obiektów sakralnych.

Zobacz wideo Brak miejsc w szpitalach. Czemu łóżka na Stadionie Narodowym stoją puste?
Więcej o: