PFR z nową tarczą dla przedsiębiorców. Borys: Uruchamiamy bazookę finansową. Wsparcie dla 38 branż

Polski Fundusz Rozwoju uruchomi nowy program pomocy dla przedsiębiorców. Firmy reprezentujące 38 branż będą mogły starać się o 35 mld zł. Większość z tej kwoty trafi jednak do największych przedsiębiorstw. Wnioski o pomoc będzie można składać dopiero w przyszłym roku. Paweł Borys, szef PFR, zapewnił, że środki będą dystrybuowane szybko i ochronią miejsca pracy. Na liście firm objętych pomocą PFR znaleźli się nie tylko hotelarze i restauratorzy, ale nawet właściciele pokoi zagadek.

Polski Fundusz Rozwoju poinformował o uruchomieniu nowego programu pomocowego dla firm. Tarcza Finansowa 2.0 skierowana jest nie, jak w przypadku pierwszego projektu, do wszystkich. Pomocą objętych zostanie 38 branż, przede wszystkim tych, którzy musieli zawiesić działalność w wyniku drugiej fali epidemii koronawirusa.

- Uruchamiamy bazookę finansową. Tarcza finansowa jest realną pomocą, która daje środki na ochronę miejsc pracy, daje poczucie bezpieczeństwa - stwierdził Paweł Borys, szef PFR podczas wideokonferencji. - Wsparcie jest dostępne, ma pozwolić, by firmy bezpiecznie przeszły przez kryzys. Te działania będą skuteczne - stwierdził.

Przedsiębiorcy zakwalifikowani do pomocy w ramach drugiej tarczy mają zyskać jeszcze więcej. Będą bowiem mogli wystąpić o umorzenie 100 proc. pierwszej subwencji. Dotyczy to tylko sektora małych i średnich firm.

Tarcza finansowa PFR 2.0. Pomoc trafi do firm dopiero w 2021 roku

Skala pomocy udzielanej przez Polski Fundusz Rozwoju uzależniona jest od wielkości firmy i wielkości strat, które poniosła. Paweł Borys zaznaczył, że start wypłat uzależniony jest od akceptacji programu przez Komisję Europejską. Wnioski składać będzie można jednak dopiero w przyszłym roku.

Pomoc dla mikrofirm. Dla kogo:

 • Dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników (dotyczy 38 branż)
 • Dla firm, których obroty nie przekroczyły w 2019 r. 2 mln euro

Na co mogą liczyć mikrofirmy i na jakich warunkach:

 • Subwencje w kwocie 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego (do kwoty 324 tys. zł)
 • Wysokość subwencji zależna od liczby pracowników i spadku obrotów
 • Minimalny spadek obrotów kwalifikujący do programu to 30 proc.
 • Konieczność utrzymania zatrudnienia przez 12 miesięcy

Wnioski składać można w styczniu i lutym 2021 roku.

Zobacz wideo 'Studio Biznes' - Łukasz Kijek, redaktor naczelny serwisów informacyjnych Gazeta.pl zaprasza na spotkanie z prof. Jerzym Hausnerem

Pomoc dla małych i średnich firm (MŚP). Dla kogo?

 • Zatrudnienie do 249 pracowników 
 • Obrót w roku 2019 do 509 mln euro

Na co mogą liczyć małe i średnie firmy i na jakich warunkach?

 • Dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami do 70 proc. straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.
 • Maksymalna kwota subwencji 3,5 mln zł
 • Wysokość subwencji zależna od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto
 • Minimalny spadek obrotów to 30 proc.
 • Możliwość umorzenia 100 proc. subwencji z Tarczy Finansowej 1.0

I tu wnioski o pomoc będzie można składać w przyszłym roku. O umorzenie pomocy z pierwszej tarczy można będzie wystąpić rok po otrzymaniu dotacji.

Na pomoc będą mogły też liczyć duże firmy. Łączna wartość tarczy 2.0 wyniesie 35 mld zł. Dla mikrofirm 3 mld zł, dla MŚP 7 mld zł, a dla największych przedsiębiorstw 25 mld zł.

Czytaj też: Nowe podatki, by pomóc firmom? Eksperci: Planowano je wcześniej. "Kryzys minie, podatki zostaną"

Lista branż objętych pomocą PFR 2.0. Siłownie, hotele, a nawet pokoje zagadek z pomocą

PFR opublikował też listę branż objętych tarczą 2.0. Znajdują się na niej firmy gastronomiczne czy hotelarskie, ale nie tylko - również te związane z prowadzeniem działalności artystycznej, fotograficznej.

 • 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
 • 74.20.Z - Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.11.A - Działalność agentów turystycznych
 • 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
 • 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
 • 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D - Działalność paramedyczna
 • 90.01 Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny
 • 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z - Działalność muzeów
 • 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
 • 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
Więcej o: