1500 zł dopłaty na komputer dla dziecka. Mamy wzór wniosku. Gdzie go złożyć?

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje do 30 grudnia wnioski o dopłaty na wsparcie zakupu komputera dla dziecka. Wyjaśniamy, jakie informacje należy podać we wniosku oraz gdzie należy go złożyć.

Kilka dni temu informowaliśmy o tym, że ARMiR dofinansowuje koszty zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego. Wysokość dotacji wynosi maksymalnie 1500 zł na całą rodzinę. 

1500 zł dopłaty na komputer. Jakie warunki trzeba spełnić? 

Aby otrzymać dotację, należy spełnić szereg wymagań. Zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w komunikacie ARMiR:

  • przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów musi prowadzić gospodarstwo rolne, które posiada przypisany numer identyfikacji dotyczący producentów rolnych
  • w skład gospodarstwa domowego musi wchodzić co najmniej dwoje dzieci niepełnoletnich i uczących się
  • dochód może wynosić maksymalnie 1200 zł na osobę miesięcznie
Zobacz wideo 5 najlepszych gier 2020 roku

1500 zł dofinansowania na komputer. Oto wzór wniosku

Dopłatę można otrzymać na zakup nowego komputera dla dziecka bądź sfinansować wcześniej nabyty sprzęt, jeśli został on zakupiony od 10 grudnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku. Potwierdzić to trzeba fakturą dostarczoną do 15 kwietnia 2021 roku.

Białka Tatrzańska, 5 grudnia 2020 Rząd może zamknąć stoki narciarskie. Szczegóły w czwartek

Aby otrzymać dodatek należy złożyć wniosek. Jego wzór można pobrać w TYM MIEJSCU. Należy w nim podać dane osobowe wnioskodawcy oraz członków rodziny. Dodatkowo trzeba przedstawić dochód netto za 2019 roku obliczony na podstawie zeznania podatkowego. Jako że pomoc przyznawana jest tylko dzieciom rolników, osoba wnioskująca musi przedstawić informację dotyczącą posiadania gospodarstwa rolnego oraz jego wielkości. W dalszej części znajdują się zobowiązania oraz pozostałe oświadczenia i zgody wnioskodawcy m.in. dotyczące prawdziwości podanych danych itd. 

Wniosek na dodatek należy złożyć do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

[WZÓR WNIOSKU O 1500 ZŁ NA KOMPUTER DLA DZIECKA]

Więcej o: