PKN Orlen wyemitował obligacje o wartości nominalnej miliarda złotych

PKN Orlen wyemitował 10 000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 000 zł w ramach programu emisji do kwoty 4 mld zł, podała spółka
Obligacje zostały zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLPKN0000208 oraz wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

- czytamy w komunikacie. 

Zobacz wideo A gdyby dom zaczął Ci pomagać? [Materiał promocyjny]

Orlen wyemitował obligacje na 1 mld złotych, ale zainteresowanie jest dwa razy większe

9 grudnia koncern poinformował, że zdecydował o emisji jeszcze w 2020 roku niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C opartych na ratingu ESG o łącznej wartości nominalnej do 1 mld zł w ramach programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł. Marża wyniosła 90 punktów bazowych ponad  6-miesięczny WIBOR. Zapisy na obligacje złożyły 54 podmioty. Łączna wartość zapisów wyniosła 2,2 mld zł, co oznacza ponad 2-krotną nadsubskrypcję.

Środki z emisji zostaną przeznaczone m.in. na bieżące projekty inwestycyjne, zgodne z przyjętą strategią osiągnięcia przez koncern neutralności emisyjnej do 2050 r.

Orlen rozwija działalność

To kolejny w tym roku poważny ruch Orlenu, który dynamicznie poszerza zakres swojej działalności. Spółka jest trakcie w fuzji z Lotosem. Ponadto niedawno ogłoszono, że Orlen wchłonie Ruch oraz przejmie grupę medialną "Polska Press", w sprawie czego złożono już wniosek do UOKiK. 

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Więcej o: