Ulga dla młodych w 2021 r. Komu przysługuje zerowy PIT?

Ulga dla młodych to tzw. zerowy PIT dla osób poniżej 26. roku życia. Informujemy, kto może z tego skorzystać i do jakiej zarobionej kwoty można uniknąć płacenia podatków.

Zerowy PIT dla młodych wszedł w życie w 2019 roku. Ulga podatkowa skierowana jest do pracowników, którzy nie ukończyli 26. roku życia, a otrzymują wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę bądź umowy zlecenie.

Ulga dla młodych. Komu przysługuje to prawo i na czym polega?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2021 roku z ulgi skorzystają osoby, których roczny dochód z wszelkiego rodzaju umów nie przekroczył 85 528 zł. Opodatkowana będzie jedynie kwota powyżej ustalonego poziomu. W roku 2019 próg dochodowy wynosił 35 636 zł. Było to spowodowane tym, że przepisy obowiązywały od sierpnia do grudnia. 

Zobacz wideo Kogo dotknie ograniczenie ulgi abolicyjnej?

Należy pamiętać, że ulga nie dotyczy składek na ZUS oraz NFZ, jeżeli młody pracownik objęty jest tymi ubezpieczeniami. Ponadto, nie mogą z niej skorzystać osoby pracujące na umowie o dzieło bądź samozatrudnione.

PodatkiUlgi podatkowe 2021 r. Co można odliczyć od podatków w tym roku?

Jakie ulgi podatkowe obowiązują w 2021 roku?

W 2021 roku nie pojawia się żadna nowa ulga. Przed rokiem pojawiły się jednak trzy dodatkowe możliwości odliczenia kosztów z rozliczenia podatkowego. 

Ulga termomodernizacyjna jest skierowana do osób, które robiły remont mający wpłynąć na obniżenie wykorzystania energii. W ten sposób można odpisać nawet 53 tys. zł. 

W zeszłym roku pojawiła się też możliwość odpisania darowizny na cele edukacji zawodowej. Maksymalny poziom odliczenia z tego tytułu nie może przekraczać 6 proc. osiągniętego dochodu. 

Inne ulgi obowiązują już od dłuższego czasu i większość osób zdążyła się z nimi już zapoznać. Niektóre z nich dotyczą nie tylko małej grupy osób, a wszystkich podatników, jak np. ulga na internet

Zdjęcie ilustracyjnaPIT. Ulga na internet 2021. Kto może skorzystać? Jak odliczyć ją w zeznaniu podatkowym?

Ulgi podatkowe:

  • ulga na internet,
  • ulga na dziecko,
  • składki ZUS, zdrowotne, emerytalne (IKZE),
  • składki zdrowotne,
  • ulga dla krwiodawców,
  • darowizny na cele szlachetne bądź cele kultu religijnego,
  • ulgi rehabilitacyjna,
  • ulga dla młodych poniżej 26. roku życia,
  • ulga termomodernizacyjna,
  • odliczanie darowizny na cele edukacji zawodowej.
Więcej o: