Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2021 rok. Solidny wzrost PKB, bezrobocie w ryzach

Budżet na rok 2021 został oficjalnie podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę. Dokument zakłada solidny, wynoszący 4 proc. wzrost PKB, bezrobocie na poziomie 7,5 proc., a także inflację na poziomie niespełna 2 procent.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2021 r. - poinformowała Kancelaria Prezydenta. W dokumencie limit wydatków ustalono na kwotę 486 784 028 tys. zł. Wysokość dochodów prognozowana jest na 404 484 028 tys. zł. Prognozuje się, że dochody podatkowe budżetu państwa wyniosą 369 140 013 tys. zł.

Andrzej Duda podpisał ustawę covidowąZmiany w bonie turystycznym. Prezydent podpisał ustawę. Co się zmienia?

Deficyt, bezrobocie, a nawet kurs euro. Co przewiduje budżet na rok 2021? 

"Przygotowując założenia makroekonomiczne na potrzeby ustawy budżetowej przyjęto, że: wzrost produktu krajowego brutto w 2021 r. wyniesie 4,0 proc., stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku stanowić będzie 7,5 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług wyniesie 1,8 proc. natomiast średnioroczny kurs euro ukształtuje się na poziomie 4,45 zł, a kurs dolara amerykańskiego 3,96 zł. Ponadto założono, że deficyt sektora finansów publicznych w 2021 r. wyniesie 138,2 mld zł (5,9 proc. PKB) zaś państwowy dług publiczny 1 241,6 mld zł (52,7 proc. PKB)" - czytamy w komunikacie.

W budżecie państwa przewidziano rezerwę ogólną wysokości 500 000 tys. zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 31 880 988 tys. zł. W ramach wydatków budżetu państwa na rok 2021 uwzględniono również wydatki na realizację programów wieloletnich, podano także.

Podobnie jak w latach ubiegłych w ustawie został wyodrębniony budżet środków europejskich. W ustawie budżetowej na rok 2021 wydatki budżetu środków europejskich zostały zaplanowane w wysokości 87 340 722 tys. zł. Dochody budżetu środków europejskich prognozuje się w wysokości 71 448 652 tys. zł, zaś wysokość deficytu ustalono na 6 864 846 tys. zł.

Zobacz wideo Co z aborcją w Polsce?

Budżet na rok 2021 podpisany. Spory deficyt

Łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu państwa określono odpowiednio na 597 094 719 tys. zł oraz 507 929 873 tys. zł, natomiast saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa zostało ustalone w wysokości 89 164 846 tys. zł. Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa, będą środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2020 r., przychody z tytułu skarbowych papierów wartościowych, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

DLORZNiespełniona obietnica Dudy. PiS zablokował 400+ emerytury dla OSP

Do ustawy budżetowej dołączono uzasadnienie zawierające sporządzany w układzie zadaniowym skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata: państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych.

Ustawa budżetowa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Czytaj też: Bezrobocie w górę po miesiącach stabilizacji. Ministerstwo podało nowe dane

Więcej o: