PIT 2021. Ulga na dziecko jednak nie dla wszystkich. Ważne progi dochodowe. Ile wynoszą?

Zeznania PIT za 2020 roku można będzie składać już od połowy lutego. Podobnie jak było to w ubiegłych latach, rodzice będą mogli skorzystać z ulgi na dziecko. Przypominamy, ile wynoszą progi dochodowe uprawniające do jej utrzymania.

Zeznanie podatkowe należy złożyć w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 roku. Jak co roku, podatnicy będą mogli skorzystać z licznych ulg podatkowych. Jedną z najpopularniejszych ulg jest ulga na dziecko. Przypominamy, na jakich warunkach można z niej skorzystać.

Zobacz wideo Kogo dotknie ograniczenie ulgi abolicyjnej?

Dla kogo ulga na dziecko? Ile wynosi?

Ulga na dziecko przysługuje przy rozliczeniu podatku dochodowego na formularzach PIT-36 oraz PIT-37. Ulga przysługuje nie tylko rodzicom, lecz wszystkim opiekunom prawnym. Z odliczenia można skorzystać, jeśli potomkowie są niepełnoletni. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami ulga przysługuje do 25. roku życia lub bez ograniczenia, jeśli opiekun otrzymuje dodatek pielęgnacyjny. 

Wysokość ulgi jest zależna od liczby dzieci. Stawki w tym roku się zmieniły i wyglądają następująco:

  • na pierwsze i drugie dziecko - 1112,04 zł rocznie,
  • na trzecie dziecko - 2000,04 zł rocznie,
  • na czwarte i każde kolejne dziecko - 2700 zł rocznie.

Ulga na dziecko nie przysługuje wszystkim. Jakie są progi dochodowe?

W przypadku osób, które mają tylko jednego potomka, obowiązuje próg dochodowy, powyżej którego ulga na dziecko nie przysługuje. Jeśli opiekunów jest dwóch, to w ciągu roku nie mogą oni zarobić więcej niż 112 tys. złotych, niezależnie od tego ile zarabia każdy z nich. W przypadku rodziców niepozostających w związku małżeńskim kryterium dochodowe to nie więcej niż 56 tys. złotych przychodu rocznie na każdego z nich. Ponadto dziecko nie może też osiągnąć w ciągu roku przychodu większego niż 3089 zł, co jest równe kwocie wolnej od podatku

Więcej o: