PIT 2021 i nowe ulgi podatkowe. Sprawdź, co możesz odliczyć

PIT 2021 za 2020 rok będzie można rozliczyć już od 15 lutego. Jak co roku, można odliczyć szereg różnych rzeczy. W tym roku pojawiły się nowe ulgi podatkowe. Związane są z pandemią koronawirusa.

Od 2019 roku dokumenty do rozliczenia podatków, dla wszystkich rozliczających się na formularzach PIT-36 i PIT-37, przygotowuje urząd skarbowy. Nie trzeba ich nawet zatwierdzać, gdyż po 30 kwietnia fiskus zrobi to za nas automatycznie. Warto jednak zrobić to samemu z kilku powodów. Pierwszy z nich to zwrot podatku, który otrzymamy po 45 dniach od złożenia zeznania podatkowego. Oprócz tego samodzielne rozliczenie to możliwość obniżenia daniny przekazywanej państwu. 

Zobacz wideo Kogo dotknie ograniczenie ulgi abolicyjnej?

Ulgi podatkowe. Co można odliczyć w zeznaniu podatkowym?

Urząd skarbowy przygotowując nasze zeznanie podatkowe, wypełnia za nas jedynie dokumenty dotyczące dochodów. Wszelkie ulgi należy rozliczyć samodzielnie. Jest to więc kolejny z powodów, dlaczego nie warto rozliczenia zostawiać fiskusowi. 

Większość ulg wymaga spełnienia pewnych warunków, ale są też takie odliczenia, z których może skorzystać każdy podatnik. Należy do nich na przykład ulga na internet. Inne ulgi podatkowe to:

 • ulga na dziecko,
 • składki ZUS, zdrowotne, emerytalne (IKZE),
 • składki zdrowotne,
 • ulga dla krwiodawców,
 • darowizny na cele szlachetne bądź cele kultu religijnego,
 • ulgi rehabilitacyjna,
 • ulga dla młodych poniżej 26. roku życia,
 • ulga termomodernizacyjna,
 • odliczanie darowizny na cele edukacji zawodowej.

Nowe ulgi podatkowe. W tym roku można odliczyć koszty poniesione w związku z koronawirusem

Pandemia koronawirusa jest kosztowna zarówno dla państwa, jak i dla obywateli. Dlatego też w tym roku przygotowano trzy nowe ulgi podatkowe, związane z wydatkami na koronawirusa. 

Darowizna na cele walk z COVID-19

Pierwsza z ulg dotyczy gotówkowych lub rzeczowych darowizn na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Odliczyć można datki przekazane na:

 • Agencję Rezerw Materiałowych,
 • Centralną Bazę Rezerw Sanitarno-Epidemicznych,
 • domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych
 • wskazane podmioty lecznicze, o ile zostały wpisane do wykazu.

Wysokość odliczenia zależna jest od daty przekazania darowizny:

 • przekazane do końca kwietnia 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości większej niż wartość darowizny - 200% wartości darowizny,
 • przekazane w maju 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości 150% wartości darowizny,
 • przekazane od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości kwoty odpowiadającej wartości darowizny,
 • przekazane  od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości 200% wartości darowizny [3],
 • przekazane od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. podlegają odliczeniu w wysokości 150% wartości darowizny [3],
 • przekazane od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 podlegają odliczeniu w wysokości kwoty odpowiadającej wartości darowizny.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru plus VAT - w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej darowizny.

Nie można natomiast odliczyć darowizn:

 • zwróconych w jakiejkolwiek formie,
 • zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,
 • odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • uprzednio odliczonych od dochodu,
 • odliczonych już na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Obniżenie dochodu uzyskanego w 2019 r. o stratę z powodu epidemii COVID-19 w 2020

Istnieje także możliwość korekty zeznania za 2019 rok, co umożliwili rozliczenie straty za 2020 rok.

"Podatnicy, którzy z powodu COVID-19 ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50 proc. od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności, mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej" - tłumaczy firma PwC. 

Ulga badawczo rozwojowa

Tu ulga dla przedsiębiorców, którzy w trakcie pandemii tworzą rozwiązania umożliwiające walkę z pandemią. Ulga B+R pozwala odliczyć koszty kwalifikowane na działalność badawczo-rozwojową, mające na celu opracowanie produktów niezbędnych do zwalczania COVID-19. Dla przedsiębiorców, którzy osiągają kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP), przygotowano preferencyjną 5 proc. stawkę podatku. 

Więcej o: