Krajowy Plan Odbudowy. Rząd przedstawił pięć jego filarów. "To przedsionek do Nowego Ładu"

Na dzisiejsze konferencji premier Mateusz Morawiecki przedstawił pięć filarów Krajowego Planu Odbudowy. Jednocześnie ruszyły też konsultacje społeczne projektu, które skończą się 2 kwietnia. Plan jest wymogiem Unii Europejskiej, która uzależnia od niego przyznanie środków z Funduszu Odbudowy.

Krajowy Plan Odbudowy ma na celu naprawę szkód gospodarczych i społecznych po pandemii COVID-19. Jego założeniem jest także przygotowanie strategii uodpornienia gospodarki na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności. 

Krajowy Plan Odbudowy to przedsionek do Nowego Ładu, w ramach którego chcemy przebudować system finansów publicznych i system podatkowy, zainwestować w edukację, w Polskę cyfrową i w system ochrony zdrowia.

- mówił premier Mateusz Morawiecki na konferencji.

Krajowy Plan Odbudowy oparto na pięciu filarach 

Są to transformacja cyfrowa, odporność i konkurencyjność gospodarki, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, zielona i inteligentna mobilność ora zielona energia i zmniejszenie energochłonności.

Premier najpierw mówił o wydajności polskiej gospodarki, która będzie pierwszym filarem. Gospodarka ma być jak najbardziej efektywna, by zwiększyć zarobki Polaków oraz inwestycje w krajowy rynek. Cały Krajowy Plan Odbudowy to wydatki rzędu setek miliardów złotych, zapowiadał premier. Pierwsze 20 mld złotych ma zostać przekazane w jak najkrótszym czasie. 

Drugi filar to cyfryzacja. - Wiemy doskonale, że praca wsparta przez mechanizmy gospodarki cyfrowej, gospodarki wysoko zautomatyzowanej, zdigitalizowanej może prowadzić w kierunku uodpornienia gospodarki na wstrząsy takie, jakim był COVID-19, jakim może być w przyszłości jakaś kolejna katastrofa pandemiczna - mówił Morawiecki.

Jako trzeci filar, premier wskazał walkę o jak najbardziej skuteczny i sprawny sektor zdrowia. 

Gdzie bylibyśmy dziś gdyby nie wdrożenie e-Recepty, e-Skierowania i e-Zwolnienia, które pomogły w trakcie ostatniego roku?

- pytał retorycznie szef polskiego rządu. Na ten cel zostanie przekazane 20 mld złotych. 

Czwarty filar to mobilna i inteligentna Polska. Rząd przewiduje inwestycje w niskoeemisyjny transport publiczny, transport między miastami oraz wsparcie kolei. Łącznie mają one pochłonąć 25 mld złotych. 

Ostatni filar to zmiany w polityce klimatycznej, na które będzie składała się transformacja energetyczna. Cała inwestycja w ramach Umowy Partnerstwa, Krajowego Programu Odbudowy i środków krajowych ma kosztować 250 mld złotych

To są dodatkowe środki wynegocjowane i alokowane z różnych programów. (...) Te inwestycje w zieloną gospodarkę pomogą nam również w budowie polskiej konkurencyjności, konkurencyjności szeregu polskich przemysłów

- mówił premier.

Krajowy Plan Odbudowy wymagany przez Unię Europejską

Unia uzależnia wypłatę środków z Funduszu Odbudowy od przedstawienia Krajowego Planu Odbudowy. W ramach programu Polska ma otrzymać przeszło 57 mld euro dotacji. Plan zobowiązuje władze do realizacji reform i związanych z nimi inwestycji. Unia wymaga m.in. zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu, rozbudowę sieci drogowej, zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, czy zmniejszenie śladu węglowego. 

Konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy potrwają do 2 kwietnia. 

Więcej o: