Dodatki do renty i emerytury również podlegają waloryzacji. Jakie są nowe kwoty?

Dodatki do renty i emerytury są waloryzowane każdego roku. Ich wysokość wzrasta o wskaźnik waloryzacji, który w 2021 roku wynosi 4,24 proc. Przedstawiamy, ile od 1 marca wynoszą dodatki.

Waloryzacja to dostosowanie świadczeń do obecnej sytuacji gospodarczej w kraju. Dochodzi do niej 1 marca każdego roku. Wskaźnik waloryzacji oblicza się na podstawie wskaźnika cen i usług (inflacja) zwiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu płac w poprzednim roku. W bieżącym roku wyniósł on 4,24 proc. 

Zobacz wideo Likwidacja OFE. Opłata przekształceniowa podatkiem od oszczędności?

Waloryzacja emerytur i rent. Ile wynoszą świadczenia od marca? 

Od 1 marca 2021 roku najniższa emerytura to 1250,88 zł brutto. To wzrost o 50,88 zł względem ubiegłego roku. W praktyce świadczeniobiorcy otrzymują na rękę 1067 zł. Tyle wynosić będzie także trzynasta oraz czternasta emerytura. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to obecnie 938,16 zł, a świadczenie przedemerytalne - 1262,24 zł.

Waloryzacja sprawiła, że wzrosną wszystkie świadczenia. Dla przykładu, emerytury w wysokości 2000 zł brutto wzrosną o 84,4 zł. Przy świadczeniu w wysokości 2400 zł wzrost wyniesie 101,76 zł, natomiast 3000 zł - 127,2 zł. 

Dodatki do emerytury i renty. Jakie są nowe kwoty? 

Poza emeryturami i rentami waloryzowane są także dodatki przygotowane dla świadczeniobiorców. Od 1 marca zmieniła się ich wysokość. Najwięcej emerytów otrzymuje dodatek pielęgnacyjny, gdyż przysługuje on wszystkim osobom, które ukończyły 75. rok życia. Wraz z nowym miesiącem wynosi 239,66 zł. W przypadku inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji dodatek wynosi 359,49 zł miesięcznie. Jak wylicza pomorska.pl, świadczeniobiorcy mogą także liczyć na: 

  • Dodatek kombatancki - 239,66 zł
  • Dodatek za tajne nauczenie - 239,66 zł
  • Świadczenie dla byłych żołnierzy górników - 239,66 zł
  • Świadczenie dla osób deportowanych - od 12,02 zł do 227,71 zł
  • Dodatek dla sierot zupełnych - 450,44 zł 
  • Dodatek do renty inwalidy wojennego - 917,58 zł 

Każdy z powyższych dodatków wypłacany jest miesięcznie osobom do tego uprawnionym. 

Więcej o: