PIT 2021. Ulga na dziecko jednak nie dla wszystkich. Kluczowe progi dochodowe. Ile wynoszą w tym roku?

PIT-y za 2020 rok można składać od połowy lutego. Podatnicy mogą skorzystać z licznych ulg podatkowych, a jedną z najpopularniejszych jest ulga na dziecko. Ile wynoszą progi dochodowe uprawniające do jej utrzymania?

Zeznanie podatkowe należy złożyć w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 roku. Korzystając z usługi twój e-PIT, można przyspieszyć termin zwrotu podatku z 90 do 45 dni. Jak co roku, podatnicy mają prawo skorzystać z licznych ulg.

Zobacz wideo Likwidacja OFE. Opłata przekształceniowa podatkiem od oszczędności?

Ulga na dziecko. Komu przysługuje? Kto może z niej skorzystać? 

Z ulgi na dziecko skorzystać mogą osoby rozliczające się przez formularze PIT-36 oraz PIT-37. Przysługuje ona nie tylko rodzicom, ale także opiekunom prawnym czy rodzicom zastępczym. Kluczowy przy jej przyznaniu jest fakt sprawowania opieki nad dzieckiem. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami ulga przysługuje do 25. roku życia lub bez ograniczenia, jeśli opiekun otrzymuje dodatek pielęgnacyjny. 

Dom, zdjęcie ilustracyjnePodatek od nieruchomości. Do kiedy trzeba go zapłacić? Zostało mało czasu

Ulgę mogą otrzymać rodzice dzieci pełnoletnich (do 25. roku życia) pod warunkiem, że uczą się lub studiują. Ulga przysługuje jednak w sytuacji, gdy dziecko nie osiągnęło rocznych dochodów wyższych niż 3089 zł. Nie wlicza się do nich renta rodzinna. 

Ulga na dziecko. Jakie są stawki? 

Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich latach, wysokość ulgi jest zależna od liczby dzieci. Stawki w tym roku kształtują się następująco:

  • na pierwsze i drugie dziecko - 1112,04 zł rocznie,
  • na trzecie dziecko - 2000,04 zł rocznie,
  • na czwarte i każde kolejne dziecko - 2700 zł rocznie.

Deklaracja podatkowa, zdjęcie ilustracyjnePIT 2021. Jak sprawdzić, czy mój PIT za 2020 rok został rozliczony?

Ulga na dziecko. Progi dochodowe są kluczowe 

Ulga formalnie przysługuje na wszystkie dzieci, natomiast mogą jej nie otrzymać osoby posiadające jedno dziecko. W ich przypadku kluczowy jest czynnik dochodowy. W przypadku małżeństwa próg ten wynosi 112 tys. zł rocznie (nie ma znaczenia, ile zarabiają poszczególni małżonkowie). W przypadku osób niebędących w związku małżeńskim próg ten jest dwa razy niższy i wynosi 56 tys. zł. Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą natomiast zarobić 112 tys. zł rocznie. 

Więcej o: