500+. CBOS: Polacy popierają program, choć ten nie podniósł dzietności

Najnowsze wyniki badań CBOS pokazują, że zdecydowana większość Polaków popiera rządowy program Rodzina 500+. Ankietowani stwierdzili, że dodatkowe świadczenie na dzieci poprawiło poziom życia polskich rodzin, lecz jego wpływ na współczynnik dzietności jest niewielki.
Zobacz wideo 500 plus a dzietność. Czy program spełnia swoje zadanie?

Program Rodzina 500+ , wspierający rodziny comiesięcznym świadczeniem w wysokości 500 zł, został wprowadzony 1 kwietnia 2016 r. Początkowo, warunkiem przystąpienia do tego programu było posiadanie co najmniej dwójki dzieci. Rodziny o niskich dochodach były wyjątkiem i mogły pobierać świadczenie na każde dziecko w rodzinie. Istotna zmiana nastąpiła 1 lipca 2019 r. – od tego dnia, świadczenie 500+ można pobierać na każde dziecko.

Program Rodzina 500+ ma docelowo poprawić współczynnik dzietności w Polsce i ograniczyć ubóstwo. Rok po wprowadzeniu tego świadczenia, ponad połowa ankietowanych oceniała program dobrze lub bardzo dobrze (52 proc.). W marcu 2019 r., gdy programem objęto każde dziecko, poparcie społeczeństwa wzrosło do 62 proc.

Polacy wciąż popierają program 500+

Po pięciu latach od wprowadzenia dodatkowego świadczenia na dzieci, CBOS ponownie poprosił Polaków o wyrażenie swojej opinii. Najnowsze badania wskazują, że program Rodzina 500+ popiera 73 proc. ankietowanych, a 24 proc. jest mu przeciwnych. Co więcej, 49. proc. Polaków dobrze ocenia prorodzinną politykę rządu.

Badanie CBOS wskazuje również na większą liczbę osób, która uznaje, że działania rządu ukierunkowane na poprawę życia polskich rodzin jest niedostateczna (17 proc.). Dla porównania, w marcu 2019 roku, w podobny sposób wyraziło się 7 proc. ankietowanych.

Nieprzychylne komentarze wobec beneficjentów programu 500+

CBOS podaje, że program Rodzina 500+  zapewnił m.in możliwość swobodniejszego gospodarowania pieniędzmi i poprawił sytuację dzieci, które pochodzą z ubogich rodzin. Autorzy badania zauważają również, że 18 proc. ankietowanych zna przypadki niewłaściwego wydawania świadczenia 500+, a 16 proc. spotkało się z przypadkami rezygnacji z pracy zawodowej. Ponadto, część rodziców (od 20 proc. do 30 proc., w zależności od liczby posiadanych dzieci) wyjawiła, że osoby niekorzystające z programu Rodzina 500+ kierowały do nich bezpośrednio lub do ich znajomych nieprzychylne reakcje.

Więcej o: