Spis powszechny 2021. Za odmowę wzięcia udziału lub podanie nieprawdziwych danych grożą kary

1 kwietnia ruszy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy. Jakie kary grożą za odmowę wzięcia udziału w spisie lub podanie fałszywych danych?
Zobacz wideo "Ubytek populacji w Polsce będzie porównywalny do II wojny światowej"

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań odbywa się co 10 lat. W 2021 roku spis rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 30 czerwca. W tym czasie wszystkie osoby przebywające na terenie Polski mają obowiązek wziąć udział w spisie powszechnym.

Zakupy i inflacja. Zdjęcie ilustracyjne. Inflacja znów wystrzeliła. "Szybko poszło". W marcu powyżej 3 proc.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w tegorocznym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań, wystarczy odpowiedzieć na przygotowane wcześniej pytania. Można tego dokonać za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Warto podkreślić, że po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy.

W przypadku osób, które z różnych powodów nie będą mogły wziąć udziału w samospisie internetowym, dane zostaną zebrane metodą:

  • wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym,
  • wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym.

Jakie dane należy podać w spisie powszechnym?

W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań pojawi się obowiązek podania prawdziwych danych, dotyczących m.in. płci, wieku, adresu zamieszkania, wykształcenia, sytuacji ekonomicznej i niepełnosprawności.

Zakres informacyjny spisów określają wymagania międzynarodowe oraz krajowe akty prawne i strategie. Potrzeby krajowe różnych grup użytkowników danych zostały również zbadane przez Główny Urząd Statystyczny podczas konsultacji społecznych spisu.

Emeryt. 480 tysięcy zgonów w Polsce w ciągu roku. Tyle miało być za 25 lat

Spis powszechny 2021. Za odmowę wzięcia udziału lub podanie fałszywych danych grożą kary

Główny Urząd Statystyczny przypomina, że odmowa udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny przez sąd w wysokości do 5 tys. zł. Zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej:

  • kto narusza tajemnicę statystyczną, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 54),
  • kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej wykorzystuje dane statystyczne, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem pracy lub czynności na zlecenie prowadzącego badanie statystyczne statystyki publicznej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 (art. 55),
  • kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie (art. 56),
  • kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie (art. 57),
  • kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu, podlega karze grzywny (art. 58).
Więcej o: