Emerytury i renty - waloryzacja w 2021 roku. Ile wynosi minimalna emerytura po podwyżce? [LICZYMY]

Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur spowodowała podwyżkę świadczeń. Ile wyniosła waloryzacja i jaka jest minimalna emerytura?
Zobacz wideo Belka: Możemy obudzić się w sytuacji, gdy nie będziemy mogli zapanować nad inflacją

Rząd stosuje waloryzację, aby zniwelować spadek realnej siły nabywczej pieniądza. Bez waloryzacji, faktyczna wartość wypłacanych świadczeń byłaby coraz niższa. Waloryzacja jest przeprowadzana z urzędu przez ZUS.

Waloryzacja rent i emerytur

Ustawa dotycząca waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych weszła w życie 1 marca. Zgodnie z jej założeniami, wszystkie emerytury i renty zostały podwyższone o wskaźnik waloryzacji, który w 2021 roku wyniósł 104,24 proc. To oznacza, że renty i emerytury wzrosły o 4,24 proc.

Najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta socjalna wzrosła do 1250,88 zł brutto (z 1200 zł). Podwyżkami objęte są również 13. i 14. emerytury.

Waloryzacja oznacza także wzrost następujących świadczeń:

  • renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy do 938,16 zł,
  • renty rodzinnej do 1250,88 zł,
  • świadczenia przedemerytalnego do 1262,34 zł,
  • świadczenia przedemerytalnego w przypadku przekroczenia przychodu do 631,17 zł.

W przypadku wyższych kwot emerytur podwyżki są odpowiednio wyższe. Przykładowo:

  • emerytura w wysokości 1500 zł brutto została podwyższona do 1563,60 zł (wzrost o 63,60 zł);
  • emerytura w wysokości 2000 zł brutto została podwyższona do 2084,80 zł (wzrost o 84,80 zł);
  • emerytura w wysokości 2500 zł brutto została podwyższona do 2606 zł (wzrost o 106 zł);
  • emerytura w wysokości 3000 zł brutto została podwyższona do 3127,20 zł (wzrost o 127,20 zł).

Koszt waloryzacji szacowany jest na ponad 10 mld zł

Ogłoszone przez Prezesa GUS w dniu 15 stycznia 2021 roku dane dotyczące średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2020 r. (inflacja) wyniosły odpowiednio: 103,4 i 103,9. Do ustalenia wskaźnika waloryzacji w 2021 r. został przyjęty średnioroczny wskaźnik inflacji dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2020 r. na poziomie 103,9 proc.

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2020 roku wyniósł 1,7 proc. (20 proc. realnego wzrostu cen - 0,34 proc.). W związku z tym wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. wynosi 104,24 proc. Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego przy takim wskaźniku waloryzacji szacowany jest na ok. 10,6 mld zł.

Więcej o: