Spis Powszechny 2021. Do kiedy można się spisać przez internet? Jaka jest kara za brak udziału?

Na wzięcie udziału w Narodowym Spis Powszechnym Ludności i Mieszkań mamy jeszcze kilka miesięcu. Przypominamy, do kiedy można się spisać oraz co grozi w przypadku, gdy odmówi się uczestnictwa w spisie.

Narodowym Spis Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwietnia tego roku. Spis ten jest badaniem demograficznym i statystycznym, którego celem jest zebranie informacji na temat stanu i struktury ludności, w konkretnym momencie i na określonym terytorium. W Polsce spis przeprowadzany jest co około 10 lat.

Spis Powszechny 2021. Kogo dotyczy?

Obowiązkiem spisowym są objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami;

- poinformowano na stronie spis.gov.pl.

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Spis Powszechny 2021. Jak wziąć w nim udział?

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, osoby chcące wziąć udział w Spisie Powszechnym, mają do wyboru trzy różne sposoby:

  • samospis internetowy

Należy uzupełnić formularz dostępny na stronie nsp2021.spis.gov.pl, do której możemy zalogować się za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub przy użyciu numeru PESEL. W ostatnim przypadku zostaniemy poproszeni o dodatkowe uwierzytelnienie - podanie imion rodziców. W przypadku  cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL przewidziane jest logowanie z wykorzystaniem poczty e-mail.

Ważne: samospisu można dokonać tylko w ciągu dwóch tygodni od pierwszego zalogowania na stronie. Jeżeli nie mamy dostępu do komputera i/lub internetu, możemy skorzystać ze specjalnych stanowisk przygotowanych w urzędach. Z pełną listą miejsc można zapoznać na tej stronie.

  • spis telefoniczny

Należy zadzwonić pod numer 22 279-99-99. Pracownicy statystyki publicznej oczekują na zainteresowanych od poniedziałku do piątku między godziną 8 a 18.

  • spis realizowany przez rachmistrzów

Ze względu pandemię nie przewiduje się wywiadów bezpośrednich realizowanych przez rachmistrzów. Warto pamiętać, że jeśli jednak nie spiszemy się za pomocą żadnej z powyższych metod, powinniśmy spodziewać się telefonu od rachmistrza.

Spis Powszechny 2021. Do kiedy trzeba się spisać?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 zakończy się 30 września 2021 roku. Do tego dnia będzie się można spisać zarówno przez internet, jak i telefonicznie. 

Spis Powszechny 2021. Jaka kara grozi za brak udziału?

Jak wynika z art. 57 ustawy z 29. czerwca 1995 roku. o statystyce publicznej, kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym podlega grzywnie. Karę nakłada sąd. Może ona wynieść do 5 tys. złotych. Co ważne, ukarana może zostać także osoba, która w formularzu spisowym poda fałszywe informacje. W takim przypadku, prócz grzywny, grozić może do dwóch lat więzienia.

Więcej o: