Czerwcowa "pułapka emerytalna" usunięta. Sejm przyjął nowelizację. Nie będzie rekompensaty

Sejm przyjął poprawkę, która rozwiązuje problem emerytur czerwcowych. W nowelizacji pojawił się również zapis o skróceniu okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia i obowiązkowym zakładaniu Platformy Usług Elektronicznych od 1 stycznia 2023 r.
Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Za zmianami głosowało 231 posłów, przeciw było 176, a 24 wstrzymało się od głosu. Regulacja wprowadza istotną zmianę dla emerytów.

Emerytury czerwcowe. Sejm przyjął poprawkę

Przyjęta przez Sejm poprawka rozwiązuje problem tzw. emerytur czerwcowych. Chodzi o to, że coroczna waloryzacja jest przeprowadzana w czerwcu. Emeryci, składając wniosek w tym miesiącu, musieli się liczyć z niższym świadczeniem. Różnica mogła wynosić od 100 do 200 złotych. Nowelizacja mówi o wskazaniu korzystnego systemu obliczeniowego. W ten sposób, w związku z waloryzacją, świadczenia emerytalne będą przyznawane wszystkim seniorom tak samo, niezależnie od miesiąca w roku.

Regulacja przewiduje również możliwość ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy w przypadku, gdy niezdolność ta powstała w okresach pobierania świadczeń opiekuńczych, za które nie było obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Obecnie możliwość ubiegania się o rentę jest ściśle związana z koniecznością opłacania składek, w terminie 18 miesięcy od ustania tego okresu. Długość okresu zasiłkowego przysługującego w okresie ubezpieczenia pozostaje taka sama i wynosi 182 dni (w przypadku niezdolności zaistniałej w okresie ciąży i w przypadku gruźlicy jest to 270 dni).

Obowiązek zakładania Platformy Usług Elektronicznych od 2023 r.

Nowelizacja skróciła okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia z 180 dni do 91 dni. Ponadto wprowadza obowiązek założenia Platformy Usług Elektronicznych dla wszystkich płatników składek od 1 stycznia 2023 r.

Opozycja proponowała przyjęcie poprawki dla emerytów, którzy nabyli prawo do emerytury między czerwcem 2009 r. a czerwcem 2019 r. Sejm odrzucił pomysł, tłumacząc to zbyt dużymi wydatkami, na które obecnie nie może sobie pozwolić.

Więcej o: