Ministerstwo Finansów odpowiada Banasiowi. "Teza o ukrywaniu wydatków nie ma pokrycia w rzeczywistości"

"Wydatki budżetowe oraz zadłużenie Skarbu Państwa stanowią informacje jawną oraz ogólnodostępną. Dlatego teza o ich ukrywaniu nie znajduje pokrycia w rzeczywistości, zwłaszcza w świetle pozytywnych ocen Najwyższej Izby Kontroli dotyczących wykonania budżetu w 2020 r. i w poprzednich latach" - czytamy w stanowisku Ministerstwa Finansów.

W czwartek w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli odbyła się debata "Przejrzyste finanse publiczne jako fundament odbudowy gospodarki po pandemii". W jej trakcie Marian Banaś, prezes NIK, poinformował, że w zeszłym roku rząd zastosował bezprecedensowe mechanizmy służące wypychaniu wydatków poza budżet. - Jest to oczywiste, że w sytuacji kryzysowej w pandemii COVID-19, rząd musiał zareagować za pomocą interwencji fiskalnej. Istotne jest, by interwencje prowadzić w sposób jasny i przejrzysty. Tego w gospodarowaniu budżetem, niestety, zabrakło - stwierdził szef NIK.

Zobacz wideo Jakie będą konsekwencje zawiadomienia NIK wobec premiera i ministrów?

Ministerstwo Finansów odpowiada na zarzuty NIK

Ministerstwo Finansów odniosło się już do zarzutów stawianych przez prezesa NIK. "Wydatki budżetowe oraz zadłużenie Skarbu Państwa stanowią informacje jawną oraz ogólnodostępną. Dlatego teza o ich ukrywaniu nie znajduje pokrycia w rzeczywistości, zwłaszcza w świetle pozytywnych ocen Najwyższej Izby Kontroli (NIK) dotyczących wykonania budżetu w 2020 r. i w poprzednich latach. Raport opiera się na strategii zarządzania długiem z września 2020 r., której prognozy straciły na aktualności. Wszystkie rzeczywiste wskaźniki makroekonomiczne okazały się dużo lepsze od zeszłorocznych prognoz, a zadłużenie niższe" - czytamy w stanowisku resortu.

MF podkreśliło, że Polska prowadzi politykę budżetową zgodną z rekomendacjami Komisji Europejskiej

"Statystyki oraz prognozy wartości długu publicznego publikujemy w Polsce według dwóch obowiązujących u nas definicji zadłużenia: krajowej (mającej oparcie w obowiązujących zapisach ustawowych i konstytucyjnych) oraz unijnej (mającej naturę ewidencyjną i operującej otwartym katalogiem instytucji zaliczanych w poczet sektora General government)" - podano.

MF co kwartał publikuje informacje o kwocie długu według obu obowiązujących w Polsce definicji.

Dane na temat budżetu państwa i jego wykonania, większość planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych (np. państwowych funduszy celowych) i sprawozdań z wykonania są dostępne m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

W stanowisku Ministerstwa Finansów poinformowano także, że instytucja tzw. wydatków niewygasających funkcjonuje w budżecie państwa od 1999 r. i podobnie jak w 2020 r. miała analogiczny wpływ na wykonanie deficytu budżetu państwa w latach poprzednich. Wydatki, których realizacje wydłużono na kolejny rok, zostały uwzględnione w ustawie budżetowej - tym samym w ramach maksymalnego poziomu deficytu budżetowego.

Całość stanowiska MF dostępna jest na stronie internetowej resortu.

Więcej o: