Aneks do umowy o pracę lub najmu. Co może zawierać i kiedy można go otrzymać?

Aneks do umowy to spis dodatkowych warunków, na jakie godzą się obie strony spisujące umowę. Aneks można dodać do umowy najmu, ale też np. do umowy o pracę. Nie oznacza to jednak, że można nim zmienić wszystkie postanowienia pierwotnego dokumentu. Co warto wiedzieć przed podpisaniem aneksu.

Aneks do umowy, jak sama nazwa wskazuje, jest dodatkowym dokumentem do zawartej wcześniej umowy, w którym obie strony wyrażają zgodę na wprowadzenie nowych lub dodatkowych warunków. Dlatego też często taki dokument nazywa się porozumieniem stron, gdyż każda z nich musi wyrazić zgodę na wprowadzone zmiany. 

Zobacz wideo Pełne oskładkowanie umów zleceń już od stycznia 2022 roku?

Aneks do umowy najmu. Jak wygląda?

Najem jest jedną z tych sytuacji, gdzie z czasem może dojść do sytuacji, kiedy potrzebne jest wprowadzenie pewnych zmian do obowiązującej umowy. W tym celu można wykorzystać właśnie aneksy, których ilość nie jest prawnie ograniczona (oznacza to, że do jednej umowy możemy dodać dowolną ilość aneksów, wynikających ze zmieniającej się sytuacji). Jest to konieczne, gdyż większość umów zawiera klauzulę, że wszelkie zmiany w zapisach muszą być potwierdzone w formie pisemnej.

Aneks do umowy:

  • może zmieniać jej postanowienia,
  • dodawać nowe postanowienia,
  • uchylać obowiązujące dotąd postanowienia.

Aneks do umowy najmu najczęściej dotyczy zmian w wysokości czynszu lub np. kwestii związanych z gospodarowaniem odpadami.  

Aneks do umowy o pracę. Jakie zmiany może wprowadzić?

Umowa o pracę to dokument, w którym zawarte są warunki, na jakich zatrudniony zostaje pracownik. Znaleźć tam można także zobowiązania pracodawcy i warunki wynagrodzenia. I to właśnie tego ostatniego zagadnienia najczęściej dotyczą aneksy. Jeśli pracodawca decyduje się nam dać podwyżkę, zwykle wiąże się to z koniecznością podpisania aneksu do umowy, który wskazuje od kiedy i jak zmieni się wysokość naszej pensji. Trzeba bowiem pamiętać, że nawet jeśli nowe warunki są korzystne, to nie oznacza to, że nie potrzebna jest zgoda pracownika. W takich przypadkach wszystko musi odbywać się za obopólnym potwierdzeniem. 

Porozumienie między pracodawcą a pracownikiem może zmienić warunki pracy i płacy zarówno na korzyść, jak i niekorzyść pracownika. W każdym wypadku obie strony muszą się na nie zgodzić. Należy przy tym pamiętać, że aneks do umowy o pracę nie może doprowadzić do tego, że warunki zatrudnienia będą gorsze niż te zagwarantowane przez przepisy prawa pracy.

Ponadto w drodze aneksu do umowy, pracodawca nie może nałożyć dodatkowych obowiązków czy sankcji, których nie przewidują powszechne przepisy prawa pracy. Nawet jeśli taki zapis znajdzie się w dokumencie i zostanie potwierdzony przez obie strony, jest on z gruntu widzenia prawa nieważny. 

Aneks do umowy - wzór

Aneks do umowy powinien zawierać kilka podstawowych informacji, które są niezbędne do tego, aby dokument był wiarygodny i właściwie sporządzony. Zgodnie z podstawowym wzorem, aneks taki musi zawierać:

  • określenie jakiej umowy dotyczy (numer, data, miejsce podpisania);
  • określenie stron umowy i aneksu, (np. dane pracodawcy i pracownika);
  • określenie przedmiotu umowy (np. najem czy umowa o pracę);
  • ścisłe informacje na temat zmian, które zostają wprowadzone do umowy, (np. zmiana wysokości czynszu lub wysokości wynagrodzenia;
  • datę, od kiedy aneks zaczyna obowiązywać.

Na koniec warto dodać w dokumencie sformułowanie, że pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Tak sporządzony aneks jest integralną częścią umowy i powinien zostać własnoręcznie podpisany przez obie strony. 

Więcej o: