Spis powszechny 2021. Do kiedy można się spisać? Jak zrobić to przez internet? Jakie kary za brak udziału?

Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpoczął się 1 kwietnia 2021 roku. Udział w spisie jest obowiązkowy, a za odmówienie udziału grożą wysokie kary. Do kiedy można się spisać? Jak wziąć udział w spisie powszechnym? Podpowiadamy.
Zobacz wideo Czy za brak kasku na rowerze można dostać mandat?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań jest badaniem demograficznym i statystycznym, którego celem jest zebranie informacji na temat stanu i struktury ludności. W Polsce jest on przeprowadzany mniej więcej co dekadę.

Spis powszechny 2021. Kto musi się spisać?

Obowiązek spisania się ma każdy dorosły obywatel. Jak czytamy na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, spisowi powszechnemu podlegają:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Spis powszechny 2021. Jak się spisać?

Aby wziąć udział w spisie powszechnym, wystarczy wypełnić formularz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Uczestnicy spisu muszą potwierdzić swoją tożsamość w systemie teleinformatycznym. W tym celu można skorzystać z bankowości elektronicznej, profilu zaufanego lub numeru PESEL (ostatnia metoda wymaga podania imion rodziców). 

W spisie powszechnym można wziąć udział również w tradycyjny sposób. Formularz spisowy można wypełnić w urzędzie gminy albo poprzez wywiad bezpośredni lub telefoniczny. W takiej sytuacji dane statystyczne zbiera rachmistrz. Spisać telefonicznie można się pod numerem 22 279-99-99. Dzwonić można od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00.

Pamiętajmy jednak, że gdy odwiedzi nas rachmistrz, nie można mu odmówić. To samo dotyczy telefonu od rachmistrza. W takiej sytuacji mamy obowiązek natychmiast poddać się spisowi powszechnemu. Nic nie dadzą zapewnienia, że dokonamy samospisu.

Spis powszechny 2021. Do kiedy trzeba się spisać? Jaka kara za brak udziału?

Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwietnia, a zakończy się 30 września 2021 roku. Do tego dnia będzie się można spisać zarówno przez internet, jak i telefonicznie.

Jak wyjaśnia Główny Urząd Statystyczny, za odmowę wzięcia udziału w spisie powszechnym grozi kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Grzywna może zostać nałożona także na osoby, które wbrew obowiązkowi przekazują dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym. O wysokości kary decyduje sąd.

Więcej o: