Spis Powszechny 2021 - do kiedy można się spisać? Na które pytania nie trzeba odpowiadać?

Nieco ponad miesiąc został do wzięcia udziału w narodowym Spisie Powszechnym 2021. Za odmowę udziału w spisie przewidziane są kary, dlatego warto spisać się już teraz. Jakie pytania zadawane są podczas spisu i na które z nich nie trzeba odpowiadać?

Obowiązkową formą spisu jest samospis internetowy, który można przeprowadzić samodzielnie z wykorzystaniem na przykład profilu zaufanego. Spis telefoniczny lub przy pomocy rachmistrza jest metodą uzupełniającą i przewidywany jest tylko dla tych osób, które nie są w stanie spisać się za pomocą internetu.

Spis Powszechny 2021 - do kiedy można się spisać?

Obowiązek spisania się ma każdy dorosły obywatel. Spisowi powszechnemu podlegają:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 wystartował 1 kwietnia 2021 roku. Możliwość wzięcia w nim udziału zakończy się w czwartek 30 września 2021 roku. Spis jest obowiązkowy, dlatego odmowa udziału może wiązać się z karą grzywny w wysokości do pięciu tysięcy złotych. Za podanie danych sprzecznych ze stanem faktycznym grozi natomiast kara ograniczenia wolności do dwóch lat.

Zobacz wideo Belka: Możemy obudzić się w sytuacji, gdy nie będziemy mogli zapanować nad inflacją

Samospisu można dokonać za pośrednictwem formularza na stronie GUS. Uczestnicy mogą skorzystać z bankowości elektronicznej, profilu zaufanego lub numeru PESEL, by potwierdzić swoją tożsamość. Dane zbiera także rachmistrz. Można dokonać spisu telefonicznie, dzwoniąc pod numer 22 279-99-99 w godzinach od 8:00 do 18:00 (od poniedziałku do piątku).

Spis Powszechny - czy są pytania, na które nie trzeba odpowiadać?

Czy na każde pytanie zawarte w spisie powszechnym trzeba odpowiedzieć? - Pytania o wyznanie i wiarę, podobnie jak pytania o przynależność do mniejszości etnicznych nie są obowiązkowe. Tam w spisie jest opcja "nie chcę odpowiadać na to pytanie" - powiedział w rozmowie z money.pl prezes Głównego Urzędu Statystycznego dr Dominik Rozkrut. Zgodnie z polską konstytucją, nie ma konieczności odpowiadania na tego typu pytania, ponieważ obowiązuje wolność religii i wyznania.

Lista pytań w Spisie Powszechnym:

 • Jaki jest Pana(i) kraj urodzenia (według obecnych granic państw)?
 • Jaki jest Pana(i) kraj obywatelstwa?
 • Gdzie Pan(i) mieszkał(a) rok temu (31 marca 2020 r.)?
 • Od kiedy mieszkał(a) Pan(i) w miejscowości aktualnego zamieszkania?
 • Czy kiedykolwiek przebywał(a) Pan(i) za granicą przez co najmniej rok?
 • Jaki jest Pana(i) stan cywilny?
 • Czy pozostaje Pan(i) w związku niesformalizowanym z inną osobą?
 • Jaki jest Pana(i) najwyższy ukończony poziom wykształcenia?
 • Jaka jest Pana(i) narodowość? - tę odpowiedź będzie można wpisać ręcznie.
 • Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej? - tutaj odpowiedzi każdy będzie mógł wpisać samodzielnie
 • Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu?
 • Do jakiego wyznania religijnego (kościoła lub związku wyznaniowego) Pan(i) należy?
 • Czy ma Pan(i) ograniczoną zdolność wykonywania codziennych czynności spowodowaną problemami zdrowotnymi trwającymi 6 miesięcy lub dłużej?
 • Proszę wskazać występujące u Pana(i) obecnie grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
 • Która ze wskazanych grup schorzeń stanowi główną przyczynę odczuwanych przez Pana(ią) ograniczeń/trudności?
 • Czy posiada Pan(i) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub inwalidztwie?
 • Czy w tygodniu od 25 do 31 marca 2021 r. wykonywał(a) Pan(i) jakąkolwiek pracę przynoszącą zarobek lub dochód bądź pomagał(a) bez umownego wynagrodzenia w rodzinnej działalności gospodarczej?
 • Czy we wskazanym tygodniu miał(a) Pan(i) pracę, ale jej czasowo nie wykonywał(a) z powodu urlopu (w tym wypoczynkowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego), choroby, opieki nad inną osobą, złych warunków pogodowych itp.?
 • Czy w okresie od 1 do 31 marca 2021 r. aktywnie poszukiwał(a) Pan(i) pracy?
 • W jakim zawodzie Pan(i) pracował(a)?
 • Proszę podać miejsce wykonywania pracy głównej
 • Jaki przeważający rodzaj działalności prowadziła instytucja/firma, która była Pana(i) głównym miejscem pracy?
 • Czy pracował(a) Pan(i) jako: (do wybory z listy, na której znajdą się m.in. pracownik, pracujący na własny rachunek, czy praktykant).

Wszystkie pytania w spisie powszechnym można znaleźć w liście na stronie NSPLiM.

Więcej o: