Spis Powszechny 2021 - do kiedy można się spisać? Na które pytania nie trzeba odpowiadać?

Nieco ponad miesiąc został do wzięcia udziału w narodowym Spisie Powszechnym 2021. Za odmowę udziału w spisie przewidziane są kary, dlatego warto spisać się już teraz. Jakie pytania zadawane są podczas spisu i na które z nich nie trzeba odpowiadać?

Obowiązkową formą spisu jest samospis internetowy, który można przeprowadzić samodzielnie z wykorzystaniem na przykład profilu zaufanego. Spis telefoniczny lub przy pomocy rachmistrza jest metodą uzupełniającą i przewidywany jest tylko dla tych osób, które nie są w stanie spisać się za pomocą internetu.

Spis powszechny 2021. Do kiedy można się spisać? (zdjęcie ilustracyjne) Spis powszechny 2021. Do kiedy można się spisać? Jakie kary za brak udziału?

Spis Powszechny 2021 - do kiedy można się spisać?

Obowiązek spisania się ma każdy dorosły obywatel. Spisowi powszechnemu podlegają:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 wystartował 1 kwietnia 2021 roku. Możliwość wzięcia w nim udziału zakończy się w czwartek 30 września 2021 roku. Spis jest obowiązkowy, dlatego odmowa udziału może wiązać się z karą grzywny w wysokości do pięciu tysięcy złotych. Za podanie danych sprzecznych ze stanem faktycznym grozi natomiast kara ograniczenia wolności do dwóch lat.

Zobacz wideo Belka: Możemy obudzić się w sytuacji, gdy nie będziemy mogli zapanować nad inflacją

Samospisu można dokonać za pośrednictwem formularza na stronie GUS. Uczestnicy mogą skorzystać z bankowości elektronicznej, profilu zaufanego lub numeru PESEL, by potwierdzić swoją tożsamość. Dane zbiera także rachmistrz. Można dokonać spisu telefonicznie, dzwoniąc pod numer 22 279-99-99 w godzinach od 8:00 do 18:00 (od poniedziałku do piątku).

Spis Powszechny - czy są pytania, na które nie trzeba odpowiadać?

Czy na każde pytanie zawarte w spisie powszechnym trzeba odpowiedzieć? - Pytania o wyznanie i wiarę, podobnie jak pytania o przynależność do mniejszości etnicznych nie są obowiązkowe. Tam w spisie jest opcja "nie chcę odpowiadać na to pytanie" - powiedział w rozmowie z money.pl prezes Głównego Urzędu Statystycznego dr Dominik Rozkrut. Zgodnie z polską konstytucją, nie ma konieczności odpowiadania na tego typu pytania, ponieważ obowiązuje wolność religii i wyznania.

urlop wypoczynkowy (zdjęcie ilustracyjne) Odwołanie pracownika z urlopu. Konsekwencje pracodwacy

Lista pytań w Spisie Powszechnym:

 • Jaki jest Pana(i) kraj urodzenia (według obecnych granic państw)?
 • Jaki jest Pana(i) kraj obywatelstwa?
 • Gdzie Pan(i) mieszkał(a) rok temu (31 marca 2020 r.)?
 • Od kiedy mieszkał(a) Pan(i) w miejscowości aktualnego zamieszkania?
 • Czy kiedykolwiek przebywał(a) Pan(i) za granicą przez co najmniej rok?
 • Jaki jest Pana(i) stan cywilny?
 • Czy pozostaje Pan(i) w związku niesformalizowanym z inną osobą?
 • Jaki jest Pana(i) najwyższy ukończony poziom wykształcenia?
 • Jaka jest Pana(i) narodowość? - tę odpowiedź będzie można wpisać ręcznie.
 • Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej? - tutaj odpowiedzi każdy będzie mógł wpisać samodzielnie
 • Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu?
 • Do jakiego wyznania religijnego (kościoła lub związku wyznaniowego) Pan(i) należy?
 • Czy ma Pan(i) ograniczoną zdolność wykonywania codziennych czynności spowodowaną problemami zdrowotnymi trwającymi 6 miesięcy lub dłużej?
 • Proszę wskazać występujące u Pana(i) obecnie grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
 • Która ze wskazanych grup schorzeń stanowi główną przyczynę odczuwanych przez Pana(ią) ograniczeń/trudności?
 • Czy posiada Pan(i) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub inwalidztwie?
 • Czy w tygodniu od 25 do 31 marca 2021 r. wykonywał(a) Pan(i) jakąkolwiek pracę przynoszącą zarobek lub dochód bądź pomagał(a) bez umownego wynagrodzenia w rodzinnej działalności gospodarczej?
 • Czy we wskazanym tygodniu miał(a) Pan(i) pracę, ale jej czasowo nie wykonywał(a) z powodu urlopu (w tym wypoczynkowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego), choroby, opieki nad inną osobą, złych warunków pogodowych itp.?
 • Czy w okresie od 1 do 31 marca 2021 r. aktywnie poszukiwał(a) Pan(i) pracy?
 • W jakim zawodzie Pan(i) pracował(a)?
 • Proszę podać miejsce wykonywania pracy głównej
 • Jaki przeważający rodzaj działalności prowadziła instytucja/firma, która była Pana(i) głównym miejscem pracy?
 • Czy pracował(a) Pan(i) jako: (do wybory z listy, na której znajdą się m.in. pracownik, pracujący na własny rachunek, czy praktykant).

Wszystkie pytania w spisie powszechnym można znaleźć w liście na stronie NSPLiM.

Więcej o: