Spis powszechny. Jakie pytania są w formularzu? Na które nie trzeba odpowiadać?

Trwa Narodowy Spis Powszechny. Prezentujemy listę pytań, na które każdy z uczestników będzie musiał odpowiedzieć w tegorocznym formularzu spisowym. Czy udzielenie odpowiedzi na pytania o wiarę i wysokość zarobków jest konieczne? Odpowiadamy.

Wzięcie udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań jest obowiązkowe dla wszystkich obywateli Polski, ale także emigrantów i cudzoziemców przebywających na terenie naszego kraju. To badanie statystyczne, które pozwala Głównemu Urzędowi Statystycznemu zgromadzić aktualne i wiarygodne informacje nt. populacji Polski.

Zobacz wideo Policjanci pomogli lisowi, który utknął we wnykach

Tegoroczna edycja spisu rozpoczęła się 1 kwietnia, a zakończy 30 września. O tym, w jaki sposób można do niego przystąpić oraz jaką karę przewidziano za odmowę udziału w spisie powszechnym, informowaliśmy tutaj.

Spis Powszechny 2021. Jakie pytania znajdują się w formularzu? [LISTA]

 • Jaki jest Pana(i) kraj urodzenia (według obecnych granic państw)?
 • Jaki jest Pana(i) kraj obywatelstwa?
 • Gdzie Pan(i) mieszkał(a) rok temu (31 marca 2020 r.)?
 • Od kiedy mieszkał(a) Pan(i) w miejscowości aktualnego zamieszkania?
 • Czy kiedykolwiek przebywał(a) Pan(i) za granicą przez co najmniej rok?
 • Jaki jest Pana(i) stan cywilny?
 • Czy pozostaje Pan(i) w związku niesformalizowanym z inną osobą?
 • Jaki jest Pana(i) najwyższy ukończony poziom wykształcenia?
 • Jaka jest Pana(i) narodowość? - tę odpowiedź będzie można wpisać ręcznie.
 • Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej? - tutaj odpowiedzi każdy będzie mógł wpisać samodzielnie.
 • Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu?
 • Do jakiego wyznania religijnego (kościoła lub związku wyznaniowego) Pan(i) należy?
 • Czy ma Pan(i) ograniczoną zdolność wykonywania codziennych czynności spowodowaną problemami zdrowotnymi trwającymi 6 miesięcy lub dłużej?
 • Proszę wskazać występujące u Pana(i) obecnie grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
 • Która ze wskazanych grup schorzeń stanowi główną przyczynę odczuwanych przez Pana(ią) ograniczeń/trudności?
 • Czy posiada Pan(i) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub inwalidztwie?
 • Czy w tygodniu od 25 do 31 marca 2021 r. wykonywał(a) Pan(i) jakąkolwiek pracę przynoszącą zarobek lub dochód bądź pomagał(a) bez umownego wynagrodzenia w rodzinnej działalności gospodarczej?
 • Czy we wskazanym tygodniu miał(a) Pan(i) pracę, ale jej czasowo nie wykonywał(a) z powodu urlopu (w tym wypoczynkowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego), choroby, opieki nad inną osobą, złych warunków pogodowych itp.?
 • Czy w okresie od 1 do 31 marca 2021 r. aktywnie poszukiwał(a) Pan(i) pracy?
 • W jakim zawodzie Pan(i) pracował(a)?
 • Proszę podać miejsce wykonywania pracy głównej.
 • Jaki przeważający rodzaj działalności prowadziła instytucja/firma, która była Pana(i) głównym miejscem pracy?
 • Czy pracował(a) Pan(i) jako: (do wyboru z listy, na której znajdą się m.in. pracownik, pracujący na własny rachunek, czy praktykant).

Ze wszystkimi pytaniami, zawartymi w tegorocznym spisie, można zapoznać się na stronie Spisu.

Czy na każde z pytań w spisie trzeba udzielić odpowiedzi?

Niektóre z pytań zawartych w Spisie Powszechnym 2021 wzbudzają kontrowersje wśród respondentów. Należą do nich pytania odnoszące się do wiary i wyznania, a także te o wysokość zarobków. Warto jednak pamiętać, że odpowiedź na nie nie jest wymagana.

- Pytania o wyznanie i wiarę, podobnie jak pytania o przynależność do mniejszości etnicznych nie są obowiązkowe. Tam [w spisie - red.] jest opcja "nie chcę odpowiadać na to pytanie" - mówił w rozmowie z money.pl dr Dominik Rozkrut, prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z polską konstytucją nie ma konieczności odpowiadania na pytania tego typu, gdyż obowiązuje wolność religii i wyznania.

- Takie pytania były zadawane w poprzednich spisach i są ciekawą charakterystyką społeczeństwa. Dlatego wszystkich namawiam, żeby tutaj na nie też odpowiedzieć - dodał prezes GUS. - Gwarantujemy tu pełne bezpieczeństwo. Te dane są wykorzystywane tylko w celu agregacji statystycznych. Nigdy nie do przetwarzania indywidualnych danych - zaznaczył dr Rozkrut.

Więcej o: