Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego 2021. Jak obliczyć?

Kto może liczyć na świadczenie rehabilitacyjne? Jak obliczyć jego wysokość po waloryzacji? Podpowiadamy.
Zobacz wideo Tarcza 4.0. Czy pracodawca może nas wysłać na przymusowy urlop?

W jaki sposób uzyskać świadczenie rehabilitacyjne? Jakie warunki trzeba spełnić? 

Jak otrzymać świadczenie rehabilitacyjne?

W przypadku choroby pracownik przechodzi kilka etapów. W pierwszej kolejności pracodawca wypłaca mu wynagrodzenie chorobowe - w zależności od wieku chorego następuje to przez 14 lub 33 dni w wymiarze rocznym.

Od 34. dnia niezdolności do pracy z powodu choroby, wypłacany jest zasiłek chorobowy. By go otrzymać, pracodawca musi złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokument Z-3. Maksymalny czas pobierania zasiłku to 182 dni - lub 270 w przypadku gruźlicy lub niezdolności do pracy w trakcie ciąży. 

Po upływie czasu zasiłkowego, jeżeli chory nadal wymaga leczenia lub rehabilitacji, które rokują poprawą zdrowia, może zawnioskować o świadczenie rehabilitacyjne. O jego przyznaniu decyduje lekarz orzecznik ZUS. By je uzyskać, należy złożyć wniosek ZUS ZNp-7 - nie krócej niż sześć tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego. Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów - informacje na ten temat można znaleźć na stronie ZUS

Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne?

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego może wynosić od 100 proc. do 75 proc. średniego wynagrodzenia pracownika z ostatniego roku. Na 100 proc. mogą liczyć kobiety w ciąży oraz osoby, które w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, stały się niezdolne do jej wykonywania. Natomiast 90 proc. średniego wynagrodzenia wypłacane jest chorym przez pierwsze 90 dni pobierania świadczenia. Od czwartego miesiąca przysługuje ono jednak już tylko w 75 proc. podstawy wymiaru świadczenia.

Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego w 2021 roku

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego podlega waloryzacji, jeśli jej wskaźnik przekracza 100 proc. W trzecim kwartale roku 2021 wskaźnik ten wynosi 109,9 proc., w celu wyliczenia wysokości świadczenia należy więc tę podstawę zwaloryzować. Pensję ubezpieczonego pomniejsza się więc o składki ZUS (13,71 proc.). Następnie otrzymaną kwotę należy pomnożyć przez 109,9 proc., a następnie wyliczyć 75 proc., 90 proc. lub 100 proc., które później dzieli się przez 30, otrzymując kwotę przypadającą na każdy dzień niezdolności do pracy. 

Więcej o: