Ważne zmiany w emeryturach i rentach. Nowe limity ZUS. Ile można dorobić?

1 września zmieniły się limity, do których można dorobić do renty i emerytury. W przypadku przekroczenia limitu ZUS zmniejszy lub nawet zawiesi wypłatę świadczeń. Ile można dorobić do emerytury i renty? Wyjaśniamy.
Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Renciści i emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, mogą dorabiać, lecz muszą pamiętać o granicznych kwotach przychodu. Po przekroczeniu określonego limitu, renty i emerytury są odpowiednio zmniejszane, a w określonych przypadkach ZUS może nawet całkowicie zawiesić wypłatę świadczeń. Limity dorabiania zależą od średniej krajowej i zmieniają się co trzy miesiące.

Pieniądze (zdjęcie ilustracyjne) Polski Ład. Nowy pomysł rządu może zwiększyć emerytury. Nawet o 300 zł

Nowy limit dorabiania. Ile można dorobić do emerytury i renty, aby nie stracić świadczenia ZUS?

Ostatnia zmiana miała miejsce 1 września, a limit dorabiania uległ obniżeniu. Od tego dnia renciści oraz emeryci, którzy nie osiągnęli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) mogą dorabiać do 3853,20 zł brutto, czyli 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Jest to pierwsza kwota graniczna. W poprzednim kwartale wynosiła 3977,10 zł. Jeśli zarobek przekroczy pierwszy próg, emerytura lub renta zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia.

Drugi próg graniczny wynosi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 września jest to 7155,90 zł brutto. Po przekroczeniu tego progu nastąpi zawieszenie wypłaty świadczenia za dany miesiąc.

Inaczej jest w przypadku rent socjalnych. Jeśli dodatkowy przychód przekroczy już pierwszy próg, czyli kwotę 3853,20 zł to od razu nastąpi zawieszenie wypłaty renty socjalnej za dany miesiąc.

Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne Emerytury czerwcowe. Bez wyrównania strat

Emerytury i renty. Kogo nie dotyczą limity?

Opisane powyżej limity dorabiania nie obejmują osób, które osiągnęły już wiek emerytalny. Ponadto przepisy w Polsce przewidują maksymalną kwotę zmniejszenia świadczenia. Ustalana jest ona raz do roku dla poszczególnych świadczeń. Od 1 marca 2021 roku wynosi ona: 

  • 646,67 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 485,04 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 549,71 zł - renta rodzinna dla jednej osoby.
Więcej o: