"Poznaj Polskę". Zamknięto nabór wniosków, ich wartość sięgnęła limitu 15 mln zł

Nie można już składać wniosków o dofinansowanie wycieczek z programu "Poznaj Polskę". Powodem jest wyczerpanie przeznaczonej na to puli środków finansowych w wysokości 15 mln zł.

W wakacje minister edukacji Przemysław Czarnek ogłosił program dofinansowania wycieczek szkolnych "Poznaj Polskę". Nabór wniosków rozpoczął się 6 września i skończył w ciągu tygodnia. 

Na dzień 13 września 2021 r. wartość wniosków o dofinansowanie wycieczki, złożonych w systemie teleinformatycznym przekroczyła kwotę 15 mln zł. Minister Edukacji i Nauki informuje o zakończeniu przyjmowania wniosków w 2021 r. z uwagi na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięcia pod nazwą "Poznaj Polskę"

- można przeczytać w rządowym komunikacie.

Zobacz wideo Bez lockdownu, bez systemów hybrydowych, bez obowiązkowych szczepień. Duda o początku roku szkolnego

"Poznaj Polskę" - wnioski już nie będą rozpatrywane. O co chodzi w programie?

Wnioski złożone o dofinansowanie wycieczek nie będą już rozpatrywane. Te, które rozpatrzono pozytywnie, musiały dotyczyć wyjazdów "do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki". Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu "Polski Ład".

Na dofinansowanie załapały się jedynie wycieczki spełniające następujące kryteria:

 • muszą się odbyć w czasie roku szkolnego, a więc od września do czerwca;
 • w programie wycieczki musi się znaleźć wizyta w wyznaczonej liczbie punktów edukacyjnych (w przypadku wycieczki jednodniowej - co najmniej dwa punkty edukacyjne, w przypadku wycieczki dwudniowej - co najmniej cztery, a w przypadku wycieczki trzydniowej - co najmniej sześć);
 • będą odbywać się wyłącznie w ramach czterech obszarów edukacyjnych:

  - śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
  - śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
  - kultura i dziedzictwo narodowe,
  - największe osiągnięcia polskiej nauki.
Więcej o: