500 plus dla seniora. Jak złożyć wniosek? Dla kogo dofinansowanie?

500 plus dla seniora, to dofinansowanie dla najbardziej potrzebujących emerytów. Kto może się o nie ubiegać? Jak złożyć wniosek? Podpowiadamy.

Najbardziej potrzebujący seniorzy mogą ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa. 500 plus dla seniora przysługuje emerytom o najniższych zarobkach oraz w słabym stanie zdrowia

Zobacz wideo Czy podwyższenie kwoty wolnej od podatku zmieni kwotę emerytury? [Q&A]

500 plus dla seniora - dla kogo przeznaczone jest świadczenie?

500 plus dla seniora jest skierowane do osób, które są emerytami i rencistami, nie są zdolni do samodzielnej egzystencji lub pobierają zasiłek pielęgnacyjny i mają ukończone 75 lat.

Na dofinansowanie mogą jednak liczyć jedynie osoby o dochodzie, który nie przekracza 1727,08 zł brutto (1227,08 zł na rękę). Osoby, które otrzymują równą lub wyższą emeryturę, nie otrzymają zatem tego dofinansowania. 

Pełna kwota, czyli 500 zł, trafi jednak tylko do osób, których dochód to mniej niż 1272,08 zł. Każda złotówka powyżej zostanie odjęta od pełnej kwoty dofinansowania. Tak więc emeryt z dochodem 1317,08 zł brutto otrzyma 400 zł (czyli kwotę pomniejszoną o kwotę przekroczenia, która wynosi tutaj 100 złotych).

500 plus dla seniora - jak złożyć wniosek?

Osoby, które spełniają powyższe warunki i chcą otrzymać 500 plus, muszą przedłożyć w ZUS wniosek oraz: 

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • dokumentację medyczną,
  • wszystkie inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku np. dokumentacja z lecznicy rehabilitacyjnej lub zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku).

Przy czym dwa ostatnie podpunkty z tej listy dotyczą emerytów i rencistów, którzy ukończyli 75 lat i pobierają zasiłek pielęgnacyjny. 

Więcej o: