Kredyt studencki. Jak go uzyskać? Ile wynosi? [LISTA BANKÓW]

Kredytu studenckiego udzielają wybrane banki komercyjne. Aby móc wnioskować o taki kredyt, należy spełnić określone warunki. Jakie? Ile wynosi kredyt studencki i w jakich bankach można składać wniosek?
Zobacz wideo Raty kredytów drastycznie wzrosną? Ekspert mówi o pułapce niskich stóp procentowych

Kredyt studencki jest przyznawany na preferencyjnych warunkach dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich. Studenci mogą ubiegać się o niego przez cały rok - niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych. Aby uzyskać kredyt konsumencki, należy spełnić określone warunki.

Kredyt studencki. Dla kogo?

O kredyt studencki może się ubiegać student do ukończenia 30 roku życia lub doktorant, który nie skończył 35 lat. Wniosek o kredyt może składać osoba ubiegająca się o studia, wówczas wypłata kredytu nastąpi po uzyskaniu statusu studenta. Kredyt studencki jest również dostępny dla cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, rezydentom długoterminowym Unii Europejskiej, uchodźcom czy posiadaczom Karty Polaka.

Kredyt studencki można otrzymać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych - wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym rok ubiegania się o kredyt nie przekroczy kwoty 3000 zł.

Zdjęcie ilustracyjne Nauka na kredyt. Polacy są dłużni szkołom aż 17 mln złotych

Kredyt studencki. Ile wynosi?

Student sam decyduje, w jakiej wysokości środki chce otrzymywać z banku w czasie studiowania. Można wybrać kwotę od 400 zł do 1000 zł miesięcznie. W trakcie pobierania kredytu student może dokonać zmiany wysokości otrzymywanych środków. Rozpoczęcie spłaty kredytu studenckiego następuje dwa lata od momentu ukończenia studiów. Jest to czas na podjęcie pracy po studiach i ustabilizowanie sytuacji finansowej.

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys "Raty kredytów mogą wzrosnąć o 200-300 zł". Borys z PFR radzi w sprawie kredytów

Kredyt studencki. Gdzie otrzymać? [LISTA BANKÓW]

Kredyt studencki jest udzielany przez wybrane banki komercyjne. Aktualnie wniosek o udzielenie takiego kredytu można składać w następujących instytucjach:

  • PKO Bank Polski S.A.,
  • Bank PEKAO S.A.,
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
  • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

W PKO Banku Polskim student, który jest posiadaczem dowolnego rachunku bankowego, nie zapłaci opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku. Ponadto za wcześniejszą spłatę kredytu studenckiego, jak również za dokonywanie nadpłat, bank nie pobiera żadnych opłat. Jeśli student korzysta z poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) jako zabezpieczenia spłaty kredytu, pobierana jest prowizja na rzecz BGK - aktualnie jest to 1,5 proc. od każdej poręczanej transzy kredytu. Pobierana jest również prowizja w wysokości 2 proc. dla posiadaczy rachunku ROR w PKO Banku Polskim.

W banku Pekao SA student nie zapłaci prowizji od wypłacanych transz kredytu studenckiego jeśli jest posiadaczem dowolnego rachunku typu oszczędnościowo-rozliczeniowego. Od pozostałych klientów pobierana jest prowizja w wysokości 0,5 proc. od każdej transzy kredytu. Jeśli student korzysta z poręczenia BGK, pobierana jest prowizja na rzecz BGK w wysokości 1,5 proc. od każdej poręczanej transzy.

Bank BPS nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosku, a za udzielenie kredytu studenckiego pobiera miesięcznie 1 proc. prowizji od kwoty raty. Prolongata spłaty kredytu studenckiego kosztuje jednorazowo 3 proc., minimum 20 zł od kwoty prolongowanej. Z kolei w przypadku SGB-Bank S.A., opłaty i prowizje zostały określone w regulaminach banków, które przystąpiły do programu.

Więcej o: