Pensje w ministerstwach. Ile zarabiają państwowi urzędnicy? Są najnowsze dane

W odpowiedzi na interpelacje poselskie część ministerstw podała informacje o przeciętnych wynagrodzeniach pracowników resortów. Odpowiadamy, ile zarabiają państwowi urzędnicy.

Posłowie Wiesław Szczepański, Tadeusz Tomaszewski oraz Bogusław Wontor z Lewicy skierowali do wszystkich ministerstw interpelacje w sprawie zatrudnienia i wynagrodzeń wypłacanych pracownikom resortów. Pytano m.in. o to, jak kształtowało się zatrudnienie w poszczególnych ministerstwach w latach 2019-2020, jaka była średnia płaca oraz ilu pracowników ministerstwa otrzymuje wynagrodzenie minimalne w 2021 roku w wysokości 2800 zł brutto.

Zobacz wideo Podwyżki dla polityków? Szłapka: Myślę, że Senat odrzuci ten projekt

Zarobki w ministerstwach 

Na sejmowych stronach opublikowano do tej pory odpowiedzi pięciu ministerstw.

W Ministerstwie Infrastruktury na koniec 2020 roku zatrudnionych na etatach było 761 osób, natomiast rok wcześniej w takim samym okresie były to 504 osoby. "Zmiana poziomu zatrudnienia wynika ze zmian organizacyjnych polegających na włączeniu do Ministerstwa Infrastruktury komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działów: żegluga śródlądowa, gospodarka morska i gospodarka wodna oraz pracowników obsługujących sprawy tych działów oraz wyłączeniu komórek organizacyjnych i pracowników obsługujących sprawy działu łączność" - wyjaśnił Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Przeciętne wynagrodzenie we wskazanym okresie spadło z 8170 zł na koniec 2019 roku do 7980 zł na koniec ubiegłego roku. Bittel wskazał, że wszyscy pracownicy ministerstwa otrzymują wynagrodzenia wyższe od wynagrodzenia minimalnego. "Ministerstwo Infrastruktury nie planuje podwyżek płac w 2022 roku" - dodał wiceminister.

Praca. Według GUS przeciętne zatrudnienie w sierpniu 2021 wzrosło o 0,9 proc. rok do roku, przeciętne wynagrodzenie o 9,5 proc.Dane o wynagrodzeniach lepsze od prognoz. "Nie widać już śladów pandemii"

W Ministerstwie Finansów przeciętne zatrudnienie w ubiegłym roku wynosiło 2429 osób. To więcej niż w roku 2019, kiedy w resorcie było 2232 pracowników. W roku 2020 przeciętne miesięczne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 8671,90 zł, natomiast w 2019 roku było to 9752,61 zł. W MF nie ma pracowników, którzy otrzymują minimalne wynagrodzenie za pracę. Powyższe dane nie uwzględniają funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Z informacji przekazanych przez wiceministra finansów Piotra Patkowskiego wynika, że w 2022 roku MF w swoim urzędzie planuje zwiększenie zatrudnienia do 2883 pracowników. "W Ministerstwie Finansów według stanu na 15.09.2021 r. nie ma pracowników, którzy otrzymują minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2800 zł brutto" - poinformował Patkowski.

Średnie zatrudnienie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w 2020 roku wynosiło 1605 osób w resorcie oraz 1811 w placówkach zagranicznych. Rok wcześniej było to odpowiednio 1676 osób oraz 1804 osoby.

Jak poinformował MSZ, przeciętne wynagrodzenie brutto w resorcie wynosiło w czwartym kwartale 2020 roku 8687,63 zł brutto miesięcznie. W analogicznym okresie rok wcześniej było to 9349,98 zł brutto. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk poinformował, że w 2021 roku minimalne wynagrodzenie brutto otrzymuje pięciu pracowników resortu.

Pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)Podwyżka dla dwóch milionów Polaków. Rząd przyjął rozporządzenie

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podał, że na koniec 2020 roku w resorcie zatrudnionych było 857 osób. Średnia płaca wynosiła zaś 7554,49 zł. "W Ministerstwie 1 pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2021 r. tj. 2 800 zł brutto" - poinformował Kurtyka.

"Uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Sprawiedliwości w roku 2020 nastąpił spadek przeciętnego zatrudnienia (w etatach) o 2,05 proc. w porównaniu do roku 2019" - napisał w odpowiedzi na interpelację sekretarz stanu w resorcie Michał Woś.

Jak poinformował enigmatycznie minister, mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych na okres dłuższy niż sześć miesięcy wynosiła (dla wartości brutto): 0,003 proc. planu finansowego Ministerstwa Sprawiedliwości na dzień 31.12.2020. W przypadku osób zatrudnionych na czas krótszy niż sześć miesięcy, mediana wynagrodzeń wyniosła (dla wartości brutto): 0,002 proc. planu finansowego Ministerstwa Sprawiedliwości na dzień 31.12.2020.

Woś dodał, że w 2021 r. minimalne wynagrodzenie otrzymuje dwóch pracowników urzędu.

Więcej o: