Zwolnienie lekarskie. Czy pracodawca widzi kod choroby? Czy widać, kto wystawił L4?

Wielu pracowników szuka w internecie informacji o tym, czy pracodawca może zobaczyć przyczynę zwolnienia lekarskiego. Problematyczna jest też kwestia danych samego lekarza czy jego specjalizacji. Jakie informacje trafiają do pracodawcy po wystawieniu L4?

Od 1 grudnia 2018 roku zwolnienie lekarskie wystawiane jest wyłącznie w formie elektronicznej. Zaświadczenie jest przesyłane od razu po wystawieniu na profil płatnika składek na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz do systemów ZUS.

Zobacz wideo Pandemia uderzyła w młodych. „Ich wejście na rynek pracy jest fatalne"

Zwolnienie lekarskie - jakie informacje z L4 są widoczne dla pracodawcy?

Zgodnie z ustawą, zwolnienie lekarskie może być wstawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza specjalistę, lekarza w szpitalu oraz lekarza stomatologa. Jakie informacje są widoczne dla pracodawcy?

Na elektronicznym zwolnieniu lekarskim (e-ZLA) znajduje się:

 • imię i nazwisko pacjenta;
 • numer PESEL lub numer dowodu osobistego/paszportu;
 • adres, pod którym pacjent będzie przebywać w czasie zwolnienia;
 • daty obejmujące zwolnienie;
 • kluczowe zalecenia lekarskie;
 • miejsce, w którym udzielono świadczenia oraz dane lekarza wystawiającego zwolnienie;
 • dane pracodawcy.

Na zwolnieniu widać więc, jaki lekarz wystawił zwolnienie oraz w jakiej placówce pacjent został przyjęty. Na L4 nie ma jednak kodu choroby, z powodu której dana osoba dostała zwolnienie lekarskie.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

teleporada (zdjęcie ilustracyjne) Zwolnienie lekarskie wstecz - na ile dni wstecz można uzyskać L4?

Kody chorób na L4. Czy pracodawca może zażądać podania informacji dotyczącej stanu zdrowia?

Na zwolnieniu od lekarza znajdują się jedynie kody chorób. Prezentują się one następująco:

 • A - niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą;
 • B - niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży;
 • C - niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu;
 • D - niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą;
 • E - niezdolność do pracy spowodowaną chorobą, o której mowa w art. 7 rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do zasiłku chorobowego pkt 2.

Praca (zdjęcie ilustracyjne) Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej

Na e-ZLA nie pojawia się więc numer statystyczny choroby, na podstawie której wydano zwolnienie. Ponadto na pisemny wniosek ubezpieczonego, nie umieszcza się kodu "B" oraz "D". Ukrycie informacji o powodach przyznania L4 ma związek z przyjęcia ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych.

Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., pracodawca nie może wymagać od pracownika podania informacji na temat  stanu zdrowia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wiedza ta jest potrzebna do skorzystania przez pracownika ze szczególnych uprawnień prawa pracy.

Więcej o: