W Polsce przybędzie 10 nowych miast. Najwięcej na Mazowszu [MAPA]

Premier wziął udział w nadaniu praw miejskich 10 polskim miejscowościom. Mateusz Morawiecki mówił, że zmiana formalnego statusu oznacza "wzrost aspiracji i ambicji lokalnej społeczności". Jedna z miejscowości utraciła prawa miejskie w ramach kary od caratu za udział w powstaniu styczniowym.

Od 1 stycznia 10 polskich miejscowości oficjalnie zostanie miastami. Są to: Cegłów, Nowe Miasto i Jedlnia-Letnisko na Mazowszu, Lutomiersk i Bolimów w województwie łódzkim, Pruszcz w kujawsko-pomorskim, Iwaniska w świętokrzyskim, a także Izbica na Lubelszczyźnie, Kaczory w Wielkopolsce i Olsztyn na Śląsku. Od nowego roku w naszym kraju będą 964 miasta.

Polska zyska 10 nowych miast

Nadanie statusu miasta poprzedzały pozytywne opinie rad gmin oraz konsultacje społeczne z mieszkańcami. Jak przypomina Kancelaria Premiera, o zmianie statusu na miejski decyduje między innymi stopień urbanizacji. Podkreśla, że nowe miasta są dobrze skomunikowane z innymi miejscowościami, a większość ich mieszkańców utrzymuje się z działalności pozarolniczej. 

Nowe miasta na mapie Polski od 1 stycznia 2022 r.Nowe miasta na mapie Polski od 1 stycznia 2022 r. Gazeta.pl

W uroczystości uczestniczył Mateusz Morawiecki, który wręczył akty nadania praw miasta włodarzom. Premier podkreślał, że zmiana statusu to dla tych miejscowości przede wszystkim szansa na rozwój. "Oznacza to także wzrost aspiracji i ambicji lokalnej społeczności. Chciałbym, aby w ślad za tym, co dzisiaj się tutaj dzieje, dla waszych gmin, wkrótce miejsko-wiejskich, oznaczało to rozwój, szybszy postęp i lepszą infrastrukturę" - mówił.

Szansa na rozwój

Morawiecki przypomniał, że niektórym z nich wcześniej status miasta odebrali zaborcy. Tak było z gminą Iwaniska w województwie świętokrzyskim. - Nasza gmina odzyska prawa miejskie po 150 latach. W 1869 roku miasto zostało zdegradowane do osady za aktywny udział mieszkańców Iwanisk w powstaniu styczniowym - mówił wójt Marek Staniek. Prawa miejskie po powstaniu styczniowym zostały odebrane także Nowemu Miastu. - To, co kiedyś odebrał nam zaborca, powróci do mieszkańców - podkreślił wójt Nowego Miasta Sławomir Zalewski.

Z kolei wójt Izbicy Jerzy Lewczuk powiedział, że większość mieszkańców gminy była za nadaniem jej praw miejskich. Jego zdaniem, to zarówno szansa na rozwój tej miejscowości, jak i prestiż. - Mamy nadzieję, że dzięki temu będziemy mogli bardziej promować wartości kulturowe" - zaznaczył.

Zobacz wideo Powietrzny patrol. Dron zarejestrował takie wykroczenia kierowców

Poniżej zamieszczamy krótkie opisy nowych miast, opublikowany w komunikacie KPRM:

"Pruszcz - w gminie Pruszcz, w powiecie świeckim, w województwie kujawsko-pomorskim. Pruszcz był miastem przez 500 lat - od 1367 r. Prawa miejskie odebrali miejscowości w 1867 r. Prusacy. Na terenie miasta zachowały się budowle wzniesione na przełomie XIX i XX w. Są one ujęte w ewidencji zabytków województwa kujawsko-pomorskiego, m.in.: dom parafialny z 1886 r.

Izbica - w gminie Izbica, w powiecie krasnostawskim, w województwie lubelskim. Izbica to kolejne miasto, któremu przywrócono prawa miejskie utracone w wyniku represji carskich po powstaniu styczniowym. Miejscowość posiadała prawa miejskie w latach 1750-1869. Przez Izbicę przebiega droga krajowa nr 17 relacji Warszawa-Lublin-Hrebenne oraz linia kolejowa Rejowiec-Hrebenne.

Lutomiersk - w gminie Lutomiersk, w powiecie pabianickim, w województwie łódzkim. Posiada najdłuższe tradycje bycia miastem. Prawa miejskie posiadał w latach 1274-1869, a więc przez prawie 600 lat. Centralna część miejscowości znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Ważnym miejscem dla mieszkańców jest Klasztor Księży Salezjanów.

Bolimów - w gminie Bolimów, w powiecie skierniewickim, w województwie łódzkim. Posiadał prawa miejskie od 1370 do 1870 r. Miejscowość położona jest przy autostradzie A2. Centrum miejscowości stanowi zespół dawnego rynku i kościoła wraz z historycznym rozplanowaniem miasta. Zachowany układ został wpisany do rejestru zabytków i objęty ścisłą strefą konserwatorską.

Cegłów - w gminie Cegłów, w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim. Posiadał prawa miejskie od 1621 do 1869 roku. W miejscowości zachował się historyczny układ urbanistyczny.

Nowe Miasto - w gminie Nowe Miasto, w powiecie płońskim, w województwie mazowieckim. Posiadało prawa miejskie od 1420 r. W miejscowości organizowane są cyklicznie Jarmarki Nowomiejskie – od przeszłości do teraźniejszości, które nawiązują tematyką do różnych epok historycznych.

Jedlnia-Letnisko - w gminie Jedlnia-Letnisko, w powiecie radomskim, w województwie mazowieckim. Do 1917 r. funkcjonowała pod nazwą Mokrzec Swoboda. W okresie międzywojennym w Jedlni-Letnisku zaczęły powstawać pierwsze domy letniskowe, stawiane na wzór podwarszawskich willi w stylu świdermajer. Dziś jest to miejscowość turystyczna, która przyciąga dziś ciekawą historią, zabytkową architekturą drewnianą oraz wyjątkowym klimatem.

Olsztyn - w gminie Olsztyn, w powiecie częstochowskim, w województwie śląskim. Utracił uzyskane w 1488 r. prawa miejskie w wyniku represji carskich. Miejscowość jest najbardziej znana z lokalizacji na Szlaku Orlich Gniazd: nad miejscowością góruje wzgórze, na którym znajdują się ruiny XIV-wiecznego zamku.

Iwaniska - w gminie Iwaniska, w powiecie opatowskim, w województwie świętokrzyskim. Miejscowość posiadała prawa miejskie w latach 1403-1869. Przez miejscowość przebiega droga wojewódzka nr 757 Opatów-Iwaniska-Staszów-Stopnica oraz droga wojewódzka nr 758 Iwaniska-Klimontów-Koprzywnica-Ciszyca, przy której w miejscowości Ujazd znajdują się ruiny Zamku "Krzyżtopór".

Kaczory - w gminie Kaczory, w powiecie pilskim, w województwie wielkopolskim. Po I wojnie światowej Kaczory stały się miejscowością graniczną. Najcenniejszymi zabytkami w miejscowości - wpisanymi do rejestru zabytków są Kościół p.w. św. Andrzeja Boboli z 1912 r. wraz z prospektem organowym wykonanym po 1912 r. i chrzcielnicą z początku XX w.

Więcej o: