Świadczenie pielęgnacyjne 2022. Jak zmieniła się jego wysokość? Komu przysługuje?

Od 1 stycznia 2022 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego lekko wzrosła. Kto może z niego skorzystać? Kiedy prawo do świadczenia nie przysługuje? Podpowiadamy.
Zobacz wideo PiS zawalczy o wyborców kolejnymi obietnicami? Kuczyński: Kierujemy się w stronę Grecji

Do tej pory świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 1971 zł. Od nowego 2022 roku kwota ta jednak wzrosła. O ile? Komu przysługuje prawo do otrzymania takiej pomocy finansowej?

PakistanPakistan. Burza śnieżna zabiła 21 osób. Ogłoszono stan klęski żywiołowej

Świadczenie pielęgnacyjne 2022. Ile wynosi? Kto może je pobierać?

Od 1 stycznia 2022 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrosła z 1971 zł do 2119 zł, czyli o 148 zł. Ministerstwo Zdrowia i Polityki Społecznej jasno zaznacza, kto może je pobierać:

  1. matka albo ojciec;
  2. opiekun faktyczny dziecka;
  3. osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  4. inna osoba, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem jest jednak rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności. W przypadku osoby, o której mowa w punkcie czwartym, spełnione muszą zostać także następujące warunki:

  1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3. nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Więcej informacji na temat świadczeń znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

urlop (zdjęcie ilustracyjne)Świadczenie urlopowe 2022. Dla kogo? Ile wynosi? [WYLICZENIA]

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie, której niepełnosprawność powstała nie później niż do osiągnięcia pełnoletności lub w trakcie nauki w szkole, lub szkole wyższej, ale nie później niż do ukończenia 25. roku życia. 

Więcej informacji na temat tego, komu ten rodzaj pomocy finansowej nie przysługuje, można przeczytać na stronie resortu.

Więcej o: