Świadczenie pielęgnacyjne 2022. Jak zmieniła się jego wysokość? Komu przysługuje?

Od 1 stycznia 2022 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego lekko wzrosła. Kto może z niego skorzystać? Kiedy prawo do świadczenia nie przysługuje? Podpowiadamy.
Zobacz wideo PiS zawalczy o wyborców kolejnymi obietnicami? Kuczyński: Kierujemy się w stronę Grecji

Do tej pory świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 1971 zł. Od nowego 2022 roku kwota ta jednak wzrosła. O ile? Komu przysługuje prawo do otrzymania takiej pomocy finansowej?

Świadczenie pielęgnacyjne 2022. Ile wynosi? Kto może je pobierać?

Od 1 stycznia 2022 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrosła z 1971 zł do 2119 zł, czyli o 148 zł. Ministerstwo Zdrowia i Polityki Społecznej jasno zaznacza, kto może je pobierać:

  1. matka albo ojciec;
  2. opiekun faktyczny dziecka;
  3. osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  4. inna osoba, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem jest jednak rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności. W przypadku osoby, o której mowa w punkcie czwartym, spełnione muszą zostać także następujące warunki:

  1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3. nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Więcej informacji na temat świadczeń znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie, której niepełnosprawność powstała nie później niż do osiągnięcia pełnoletności lub w trakcie nauki w szkole, lub szkole wyższej, ale nie później niż do ukończenia 25. roku życia. 

Więcej informacji na temat tego, komu ten rodzaj pomocy finansowej nie przysługuje, można przeczytać na stronie resortu.

Więcej o: