Ulga termomodernizacyjna w PIT 2022. Nawet 106 tys. zł do odliczenia. Jak z niej skorzystać?

Ulga termomodernizacyjna daje możliwość odliczenia od dochodu wszelkich wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, prowadzonych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Z tej ulgi podatkowej można skorzystać również w 2022 roku. Jak to zrobić? Wyjaśniamy.

W tym roku zeznania podatkowe PIT można składać od 15 lutego do 2 maja (30 kwietnia przypada w sobotę). Podatnicy mają prawo skorzystać z licznych ulg podatkowych. Jedną z nich jest obowiązująca już od 2019 r. ulga termomodernizacyjna, która cieszy się dużą popularnością.

Według danych z rozliczeń PIT za 2020 r. z ulgi termomodernizacyjnej skorzystało ponad 450 tys. podatników, czyli ponad dwa razy więcej niż za 2019 r. Za ubiegły rok odliczono w ten sposób 7,5 mld zł, z kolei za 2019 r. było to 3,2 mld zł - wyjaśnia Maciej Humeniuk, kierownik operacyjny w Vosti w przesłanej do Gazeta.pl informacji prasowej.

Ulga podatkowa - więcej informacji na ten temat przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Deklaracja podatkowa PIT (zdjęcie ilustracyjne)PIT. Ulga na internet 2022. Można odliczyć nawet 1520 zł. Kto może skorzystać?

Ulga termomodernizacyjna. Małżeństwa mogą odliczyć aż 106 tys. zł

Ulga termomodernizacyjna jest skierowana do osób fizycznych, których dochody są opodatkowane według jednolitej stawki podatku liniowego (19 proc.), według skali podatkowej (17 proc. i 32 proc.) bądź w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, trzeba spełnić poniższe warunki:

  • należy być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości,
  • budynek musi być jednorodzinnym domem mieszkalnym,
  • inwestycja musi zostać zakończona przed upływem 3 lat od roku, w którym został wyniesiony pierwszy wydatek.

Warto wyjaśnić, że nie istnieje liczba nieruchomości, na którą jedna osoba może dokonać odliczenia. Oznacza to, że właściciele kilku domów mogą zsumować wydatki.

Wysokość ulgi podatkowej wynosi 53 tys. zł. Ulga jest szczególnie korzystna dla małżeństw, gdyż kwota podwaja się, co oznacza, że małżonkowie będą mogli odliczyć od podstawy obliczenia podatku (przychodów - w przypadku podatku zryczałtowanego) aż 106 tys. zł.

Należy pamiętać, że każdy poniesiony wydatek musi być potwierdzony fakturą. Odliczyć można jedynie koszty, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Do ulgi nie zaliczają się także inwestycje finansowane wcześniej przez instytucje państwowe.

Mieszkania (zdjęcie ilustracyjne)PIT-28 i PIT-36 w 2022 roku. Do kiedy trzeba złożyć PIT za wynajem mieszkania?

Ulga termomodernizacyjna. Co można odliczyć od podatku dochodowego za 2021 rok?

Uldze termomodernizacyjnej podlegają przedsięwzięcia, które poprawiają efektywność energetyczną budynku. Zatem w ramach ulgi odpisać możemy m.in. wymianę źródła ciepła (np. montaż pompy ciepła), ocieplenie domu (termomodernizacja elewacji, wymiana okien i drzwi wejściowych), przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej czy montaż kolektorów słonecznych. Od podatku można odliczyć również fotowoltaikę.

Odliczenie może być łączone z uzyskaniem dofinansowania z rządowego programu "Mój Prąd", choć w takiej sytuacji kwota odliczenia jest proporcjonalnie zmniejszana o kwotę uzyskanego dofinansowania.

Ulgi termomodernizacyjnej nie można łączyć z inną ulgą podatkową, ale tylko jeżeli obie ulgi dotyczą tego samego przedsięwzięcia. W związku z tym nie ma przeszkód, by połączyć ulgę termomodernizacyjną z ulgą prorodzinną, ulgą na internet, czy inną ulgą, która nie jest powiązana z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym. Z tej ulgi nie można skorzystać w przypadku budynków w budowie. Może przysługiwać dla nowych domów, o ile są oddane do użytkowania.

Zobacz wideo Kiedy Polski Ład może być niekorzystny dla podatnika? Ekspertka wyjaśnia

Ulga termomodernizacyjna. Jak skorzystać?

Podatnik korzystający z ulgi termomodernizacyjnej, chcąc uzyskać zwrot części poniesionych kosztów, nie musi przeprowadzać audytu energetycznego. Jedynym obowiązkiem, jaki musi wypełnić, jest potwierdzenie poniesienia wydatków w postaci faktury wystawionej przez przedsiębiorstwo. Ważne, by firma ta nie była zwolniona z podatku VAT.

"Aby móc w tym roku rozliczyć ulgę za rok poprzedni, faktura sprzedażowa musi być wystawiona z datą maksymalnie 31 grudnia roku, za który dokonujemy rozliczenia. Wynika to z faktu, że w rozliczeniu za ubiegły rok będziemy ujmować wszystkie dochody i wydatki związane z owym rokiem. Faktura musi zatem potwierdzać, że instalacja fotowoltaiczna czy pompa ciepła to inwestycja wykonana właśnie w tym okresie" - wyjaśnia Maciej Humeniuk.

Aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, wraz z zeznaniem podatkowym należy złożyć formularz PIT/O.

Więcej o: