Zwolnienia grupowe w 2022 r. Setki osób już straciło pracę. Czarne chmury nad tysiącami pracowników

Zwolnienia grupowe w styczniu dotknęły 342 osoby w całej Polsce, a wkrótce pracę może stracić niemal 6 tys. kolejnych pracowników - podaje serwis Bankier.pl. Najwięcej zwolnień zgłoszono w firmach z sektora produkcji.

W pierwszym miesiącu 2022 r. w ramach zwolnień grupowych pracę straciły 342 osoby, z czego najwięcej w województwach warmińsko-mazurskim (177 osób) i świętokrzyskim (110 osób). Dane pochodzą z wojewódzkich urzędów pracy, które pozyskał Bankier.pl.

Przedsiębiorcy obawiają się bankructwa (zdjęcie ilustracyjne) Co piąta firma boi się bankructwa w 2022 r. Powody: inflacja, nowe podatki

Firmy planują zwolnienia grupowe. Obejmą nawet 6 tys. osób

Największą redukcję etatów przeprowadziły dwie firmy z sektora produkcji. W województwie warmińsko-mazurskim firma zwolniła w styczniu 135 osób, natomiast w województwie świętokrzyskim w jednym przedsiębiorstwie pracę straciło 105 pracowników.

Zwolnienia grupowe mogą w niedalekiej przyszłości dotknąć 6 090 pracowników w całej Polsce. W samej Małopolsce jeden podmiot zgłosił, że zwolnieniem grupowym obejmie 4 085 osób, jednak - jak podkreśla serwis - chodzi o ogólnopolską firmę z sektora handlu hurtowego i detalicznego oraz naprawy pojazdów samochodowych. Redukcja etatów może dotknąć placówki w całym kraju.

Więcej informacji na temat zatrudnienia przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Praca (zdjęcie ilustracyjne) Presja płacowa osiągnęła historyczne maksimum. Co dalej z podwyżkami?

Zwolnienia grupowe. Pracownikom przysługuje odprawa

Zwolnienia grupowe są szczególnym trybem rozwiązywania umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Ze zwolnieniami grupowymi mamy do czynienia, jeśli firma zatrudniająca co najmniej 20 pracowników w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwalnia co najmniej:

  • 10 pracowników, gdy firma zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  • 10 proc. pracowników, gdy firma zatrudnia co najmniej 100, ale mniej niż 300 pracowników,
  • 30 pracowników, gdy firma zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Zobacz wideo Pandemia negatywnie wpłynęła na sytuację zawodową kobiet. Ich aktywizacja może przynieść gospodarce 300 mld zł do 2030 roku
Więcej o: