Urlop z powodu "siły wyższej" trafił do konsultacji. Nadchodzi nowelizacja kodeksu pracy

Nowelizacja kodeksu pracy związana jest z unijną dyrektywą w sprawie tzw. work-life balance. Projekt trafił do opiniowania. Zakłada m.in. wprowadzenie urlopu z powodu "siły wyższej".

Do końca sierpnia Polska musi wprowadzić dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców oraz opiekunów. Tzw. dyrektywa work-life balance została przyjęta przez organy Unii Europejskiej już w czerwcu 2019 r.

Projekt we wtorek 15 lutego skierowano do opiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, Organizacje pracodawców, związki zawodowe oraz Radę Dialogu Społecznego. Organy mają 30 dni na przekazanie opinii. 

Zobacz wideo Pandemia negatywnie wpłynęła na sytuację zawodową kobiet. Ich aktywizacja może przynieść gospodarce 300 mld zł do 2030 roku

Nowelizacja kodeksu pracy

Polska wraz z innymi krajami członkowskimi ma obowiązek wdrożenia nowych przepisów obejmujących urlopy rodzicielskie. Najważniejsze zmiany, jakie mogą zajść w Kodeksie pracy w związku z zapisami w dyrektywie to:

  • Art. 9 m.in. daje rodzicom możliwości skrócenia godzin pracy oraz wprowadzenia elastycznego czasu pracy.
  • Art. 7 daje każdemu pracownikowi prawo do czasu wolnego z powodu "siły wyższej". Chodzi o sprawy rodzinne niecierpiące zwłoki i spowodowane chorobą lub wypadkiem np. najbliższej osoby.

Pracodawca nie będzie mógł również zlecać bez zgody pracownika pracy w nocy, delegacji czy nadgodzin opiekunom dzieci do lat ośmiu, a nie do czterech jak jest obecnie.

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl 

Ponadto pracodawca będzie musiał w ciągu tygodnia od dopuszczenia pracownika do pracy przekazać mu więcej informacji o warunkach pracy - o szkoleniach, procedurach rozwiązania umowy czy o wymiarze przysługującego urlopu. 

Nowelizacja ma także zmniejszyć tzw. prekariat. Pracownicy zatrudnieni na okres próbny, po pół roku będą mogli wystąpić o zmianę stosunku pracy na bardziej przewidywalny i z bezpieczniejszymi warunkami. Pracodawca będzie musiał odpowiedzieć w ciągu miesiąca. 

Zmiany w kodeksie pracy 2022: Urlop opiekuńczy

W dyrektywie możemy także znaleźć wprowadzenie tzw. urlopu opiekuńczego. Miałby on przysługiwać w wymiarze pięciu dni. W Polsce mógłby on zastąpić obecną tzw. opiekę nad dzieckiem, która trwa dziś jedynie dwa dni w roku. Ale poza czasem trwania zaszłaby też inna zmiana, czyli rozszerzenie zakresu jego przysługiwania na wszystkich krewnych, którzy zamieszkują w tym samym gospodarstwie domowym. 

Ponadto urlop opiekuńczy ma zostać wydłużony do 41 tygodni z obecnych 32  przy pierwszym i 34 w przypadku kolejnych dzieci. Dodatkowe dziewięć tygodni będzie mógł wykorzystać ojciec, bez prawa przekazania go drugiemu rodzicowi

Więcej o: