Kiedy wypłata 13. emerytury? ZUS podał datę i wysokość trzynastki

Znana jest już kwota i termin wypłaty 13. emerytury. O trzynastym świadczeniu dla emerytów i rencistów mówiła ostatnio prezeska ZUS Gertruda Uścińska.

Gertruda Uścińska w rozmowie z PAP wyjaśniła, że 13. emerytura wpłynie na konta świadczeniobiorców już w zwaloryzowanej kwocie. Jak podkreśliła prezeska ZUS, emeryci i renciści nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków, ponieważ trzynastka zostanie wypłacona automatycznie.

Zobacz wideo Emerytury w Polskim Ładzie a składki zdrowotne. Kto straci, a kto zyska? [Q&A]

Kiedy wypłata 13. emerytury?

Decyzje o przyznaniu tzw. trzynastek zostaną wysłane nie wcześniej, niż w kwietniu. Razem z nimi emeryci i renciści otrzymają decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia po marcowej waloryzacji. Informacje te będzie można sprawdzić wcześniej na koncie PUE ZUS.

13. emerytura będzie wypłacana osobom, które na stan do 31 marca będą miały przyznane prawo do wypłaty świadczeń. Trzynastki zostaną wypłacone razem z emeryturami i rentami w kwietniu. Jak pisaliśmy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca te świadczenia w sześciu terminach: 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca. Jeśli termin wypłaty przypada na dzień wolny, to wysyłka wypłaty przypada do dwóch dni przed obowiązującą datą.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

13. emerytura - ile wyniesie dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów?

W 2022 roku trzynastki wyniosą 1 338,44 zł brutto, czyli 1 217,98 zł na rękę. Jest to najniższa emerytura, która obowiązuje w Polsce. Kwota jest już poddana 7-proc. waloryzacji, która będzie miała miejsce w marcu.

Tak, jak w ubiegłym roku, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymają osoby pobierające:

  • emerytury,
  • renty,
  • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
  • rodzicielskie świadczenia uzupełniające,
  • świadczenia przedemerytalne,
  • zasiłki przedemerytalne,
  • świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.
Więcej o: