PGNiG: Ważne oświadczenie tylko do 15 marca. Chodzi o niższe ceny gazu

PGNiG Obrót Detaliczny przypomina, że podmioty uprawnione do ochrony taryfowej na złożenie oświadczenia miały 45 dni, a termin ten upływa we wtorek, 15 marca. Z niższych cen skorzystają tzw. odbiorcy wrażliwi, czyli szpitale, szkoły, a także wspólnoty mieszkaniowe.

Sytuacja na rynku gazu jest trudna. 29 stycznia w życie weszła ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych. W świetle nowych zapisów rozszerzono grupę podmiotów uprawnionych do korzystania z ochrony taryfowej.

Zobacz wideo Koniec ochrony URE. Ceny gazu wzrosną nawet o sto procent?

Ceny gazu. Komu przysługuje ochrona taryfowa?

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, ochotnicze straże pożarne, kościoły i inne związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność kulturalną i archiwalną, a także podmioty systemu oświaty - pełną listę instytucji objętych ochroną taryfową można znaleźć na stronie pgnig.pl/ochrona-taryfowa.  

Odbiorcy, którzy zrobią to w terminie do 15 marca 2022 r., będą korzystać z niższych cen gazu od 1 stycznia tego roku. Złożenie oświadczenia po upływie wyznaczonego terminu powoduje, że ochrona taryfowa następuje dopiero od dnia następującego po złożeniu oświadczenia. 

Ochrona taryfowa. Gdzie złożyć wniosek?

"Zgodnie z ustawą wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe zostają automatycznie objęte ochroną taryfową. Zarządzający wspólnotami i spółdzielniami mają jednak obowiązek złożenia stosownych oświadczeń, w których zadeklarują, jaka część kupowanego gazu trafia na cele gospodarstw domowych, a jaka na inne cele" - przypomina PGNiG.

Wnioski można złożyć on-line pod adresem: ebok.pgnig.pl/ochrona-taryfowa.

Ustawa przewiduje ochronę taryfową do 31 grudnia 2023 r. 

***

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Od pierwszych godzin napaści giną bezbronni cywile, a Rosjanie systematycznie atakują miasta i wsie. Zniszczenia są ogromne. Z kraju ogarniętego wojną próbują się wydostać miliony uchodźców. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Więcej o: