500+ dla osób z niepełnosprawnościami. Wzrósł próg dochodowy - więcej osób otrzyma świadczenie

Od 1 marca br. wzrósł próg dochodowy, by otrzymać tzw. 500 plus dla osób z niepełnosprawnościami. Obecnie łączna kwota emerytury, renty lub innych świadczeń pieniężnych nie może przekroczyć 1896,13 zł brutto. Wcześniej kwota ta wynosiła 1772,08 zł brutto.

Od przyszłego miesiąca wzrośnie próg uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli tzw. 500+ dla osób z niepełnosprawnością. Tak wynika z komunikatu ZUS. Teraz kwota ta wynosi 1772,08 zł. Kwota ta wzrosła zgodnie z wprowadzonym na początku bieżącego roku mechanizmem stałej, corocznej waloryzacji wysokości kryterium. Zapowiada on, że próg warunkujący uzyskanie świadczenia uzupełniającego będzie podwyższany na zasadach określonych przepisami o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zobacz wideo Ile może być warty banknot 500 złotych? O wiele więcej

500+ dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej osób otrzyma świadczenie

Dzięki temu rozwiązaniu, osoby z prawem do najniższych emerytur oraz rent, w tym także renty socjalnej oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, dzięki podniesieniu ich wysokości, również otrzymają 500+. W tym roku waloryzacja rent i emerytur będzie wynosić 7 proc., o tyle wzrośnie również próg dochodowy do otrzymania świadczenia 500+ dla osób z niepełnosprawnością.

500+ dla osób z niepełnosprawnością. Jakie dokumenty są niezbędne?

By uzyskać tzw. 500+ dla osób z niepełnosprawnościami, należy złożyć wniosek do ZUS-u. Świadczenie otrzyma osoba pełnoletnia, niezdolna do samodzielnej egzystencji, jeśli ta niezdolność została potwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji. 500+ przysługuje pomimo prawa do świadczenia z ZUS lub KRUS.

Mieszkańcy kijowskiego bloku, który zniszczył rosyjski pocisk, próbują uratować część dobytkuWojna w Ukrainie. Trybunał w Hadze o inwazji Rosji: "nielegalna". Rosjanie zbombardowali teatr w Mariupolu, w środku setki ludzi [NA ŻYWO]

Jeżeli osoba z niepełnosprawnościami pobiera obecnie emeryturę, rentę lub inne świadczenie, które jest finansowane ze środków publicznych, a łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1272,08 zł, ale nie przekracza 1772,08 zł, wtedy wysokość świadczenia uzupełniającego będzie jednak niższa niż 500 zł. Będzie to różnica między kwotą 1772,08 zł oraz łączną kwotą przysługujących świadczeń. Od marca tego roku progi te zmienią się i wyniosą odpowiednio 1396,13 zł i 1896,13 zł.

Siergiej ŁawrowSiergiej Ławrow o negocjacjach: Jest nadzieja na osiągnięcie kompromisu

Więcej o: