Danina solidarnościowa w PIT 2022. Kończy się czas na zapłatę podatku od najbogatszych

Danina solidarnościowa, czyli tzw. podatek od najbogatszych jest nieformalnie trzecim progiem podatkowym. Obejmuje osoby o najwyższych dochodach, przekraczających rocznie 1 mln zł. Ile wynosi podatek? Do kiedy należy zapłacić daninę solidarnościową? Wyjaśniamy.

Danina solidarnościowa weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Tzw. podatkiem od najbogatszych objęte są osoby fizyczne zarabiające powyżej 1 mln zł rocznie. Danina ta wynosi 4 proc. od nadwyżki dochodów.

Danina solidarnościowa. Kto musi zapłacić podatek od najbogatszych?

Obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej dotyczy osób fizycznych, które uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie. Chodzi o:

  • dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej (np. z pracy, emerytury, kontraktów menedżerskich);
  • dochody z niektórych zysków kapitałowych (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających);
  • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej ustalane na podstawie prowadzonych ksiąg;
  • dochody z zagranicznej jednostki kontrolowanej.

Dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej, od których należny podatek oblicza się w rocznym obliczeniu podatku PIT-40A lub w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37 z wyłączeniem dochodów, do których zgodnie z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją (zgodnie z art. 27 ust. 1, 9 i 9a ustawy PIT).

Więcej o podatkach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

W przypadku dochodów z niektórych zysków kapitałowych, od których należny podatek oblicza się według stawki 19 proc., stosuje się formularz PIT-38 (art. 30b ustawy PIT). Z kolei wobec dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych na podstawie prowadzonych ksiąg, od których należny podatek oblicza się według stawki 19 proc., stosuje się PIT-36L (art. 30c ustawy PIT).

Dochody z zagranicznej jednostki kontrolowanej, od których należny podatek oblicza się według stawki 19 proc., rozlicza się w zeznaniu PIT-CFC (art. 30f ustawy PIT).

'Polski ład'. Premier Mateusz MorawieckiRząd zapowiedział zmiany w PIT-2. Uczyni z niego zbiorczy formularz

Podatek od najbogatszych. Dochody lub przychody nieobjęte daniną solidarnościową

Daniną solidarnościową nie są objęte m.in. dochody z dywidend, ze zbycia nieruchomości i nieujawnionych źródeł przychodów. Z obowiązku uiszczania daniny solidarnościowej wykluczone są również osoby osiągające przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, np. kartą podatkową czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wyłączone są również dochody osób fizycznych podlegających ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Pałacyk Plus Pałacyk Plus "zbudowany" na nowo. Ulga wraca w skromniejszej wersji

Danina solidarnościowa. Do kiedy należy zapłacić podatek?

Daninę solidarnościową w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów przekraczających kwotę 1 mln zł w ciągu danego roku należy zapłacić do 30 kwietnia. W tym roku dzień ten wypada w sobotę, zatem ostateczny termin to 2 maja 2022 r.

Deklarację o wysokości daniny solidarnościowej składa się  składa się na formularzu DSF-1.

Zobacz wideo Jak zmieni się nasza pensja po 1 lipca 2022 roku? Pytamy wiceministra Sobonia
Więcej o: