PIT za 2021. Pamiętaj, te formularze nie rozliczą się automatycznie

To już ostatni dzień, aby rozliczyć się z fiskusem za 2021 rok. Większość podatników może liczyć na urząd skarbowy, który rozliczy ich automatycznie po przekroczeniu terminu. Jednak niektóre PIT-y należy wypełnić i złożyć samodzielnie. Jakie to formularze? Wyjaśniamy.

Zeznania podatkowe należy składać do końca kwietnia. W tym roku z racji tego, że dzień 30 kwietnia wypadał w sobotę, na złożenie formularza mamy czas do poniedziałku 2 maja.

PIT (zdjęcie ilustracyjne) PIT za 2021. Co zrobić, jeśli nie rozliczyłeś się z urzędem skarbowym?

PIT 2021. Które formularze należy złożyć samodzielnie?

Niektóre deklaracje podatkowe po przekroczeniu terminu zostaną rozliczone automatycznie przez urząd skarbowy. Inne natomiast należy złożyć samodzielnie. Chodzi o zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

 • PIT-36 - wypełniają podatnicy, którzy w danym roku podatkowym prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, a także uzyskiwali przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze. Urząd skarbowy sam wypełni deklaracje PIT-36, w których zaliczki na podatek pobierał płatnik z tytułu umów o pracę lub zleceń, ale nie uwzględni dochodów z działalności gospodarczej i z działów specjalnych produkcji rolnej;
 • PIT-36L - ten formularz wypełniają osoby, które wybrały liniową formę opodatkowania dochodów, czyli podatek liniowy. Tę deklarację należy wypełnić i złożyć samodzielnie;
 • PIT-37 - deklarację składają osoby, które w roku podatkowym uzyskały przychody z tytułu umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie lub o dzieło). Obejmuje również podatników, którzy osiągnęli wynagrodzenia pochodzące ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej. Jeśli deklaracja PIT-37 nie zostanie złożona na czas, fiskus zaakceptuje ją automatycznie i uzna, że została złożona w ustawowym terminie;
 • PIT-38 - formularz wypełniają osoby, które uzyskały przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, z tytułu objęcia udziałów (akcji) lub z odpłatnego zbycia kryptowalut. Jeśli podatnik nie złoży tej deklaracji samodzielnie, fiskus zaakceptuje je automatycznie;
 • PIT-39 - formularz składają osoby, które chcą rozliczyć przychód z tytułu zbycia prywatnie nieruchomości i realizacji prywatnie praw związanych z nieruchomościami. Tę deklarację składa się do 2 maja.

Więcej o podatkach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Deklaracja podatkowa PIT (zdjęcie ilustracyjne) PIT 2022. 10 najczęściej popełnianych błędów przez podatników

Ulgi podatkowe 2022. Co można odliczyć w zeznaniu PIT? [LISTA]

Pamiętajmy, że rozliczenia podatkowego warto dokonać samodzielnie. Jeśli zaczekamy, aż urząd skarbowy rozliczy nas automatycznie, nie uwzględni on ulg podatkowych, nawet jeśli nam przysługują. W rozliczeniu za 2021 rok można skorzystać z następujących ulg:

 • ulga na internet - odliczać można ją tylko w dwóch następujących po sobie latach, maksymalne odliczenie nie może przekroczyć 760 zł w skali roku;
 • ulga prorodzinna - przyznawana na dziecko do 18. lub 26. roku życia (w przypadku, gdy nadal się uczy), a jej wysokość zależna jest od liczby posiadanych dzieci;
 • ulga na nowe technologie - z niej skorzystać mogą tylko przedsiębiorcy;
 • ulga dla młodych - skierowana do osób, które nie ukończyły 26. roku życia i otrzymują przychody z tytułu odbywania praktyki lub stażu studenckiego;
 • ulga abolicyjna - przeznaczona dla osób uzyskujących dochody za granicą i jest ograniczona do kwoty 1360 zł;
 • ulga termomodernizacyjna - dotyczy wybudowanych budynków i można ją rozliczyć do sześciu lat od roku poniesienia pierwszego wydatku; maksymalne odliczenie (dla każdego z małżonków) wynosi 53 tys. zł;
 • ulga rehabilitacyjna - dotyczy wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych przez osobę z niepełnosprawnościami lub podatnika mającego na utrzymaniu takie osoby;
 • ulga na leki - przysługuje wyłącznie osobom z niepełnosprawnościami lub osobom mającym je na utrzymaniu; dotyczy nadwyżki ponad 100 zł;
 • ulga dla krwiodawców - zakłada odliczenie ekwiwalentu za przekazanie określonej ilości krwi, kwota ulgi nie może przekroczyć sześciu proc. dochodu;
 • ulga na IKZE - odliczeniu podlega składka na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) opłacona w danym roku; ulga nie może przekroczyć 6 310,80 zł;
 • ulga za darowiznę;
 • ulga odsetkowa - przysługująca w ramach tzw. praw nabytych; przysługuje osobom spłacającym zaciągnięty kredyt mieszkaniowy; odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 325 990 zł.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Zobacz wideo Jak zmieni się nasza pensja po 1 lipca 2022 roku? Pytamy wiceministra Sobonia
Więcej o: