PIT 2022. 10 najczęściej popełnianych błędów przez podatników. Ostatnie dni rozliczenia

PIT-y można składać jeszcze tylko kilka dni. Podatek dochodowy można bowiem rozliczać do 2 maja. Pośpiech może sprzyjać błędom, dlatego uczulamy na możliwe pomyłki w zeznaniach podatkowych. Ich popełnienie może skutkować koniecznością złożenia wyjaśnień, poprawek w formularzu lub nawet karą grzywny.

Najpoważniejszym błędem, jaki można popełnić w związku z formularzem PIT to zupełne nierozliczenie się z podatku dochodowego lub złożenie go po terminie. Może grozić za to kara grzywny, a nawet pozbawienia wolności. Dużo częściej pomyłki dotyczą, jednak złego zapisu danych czy błędu przy obliczeniach. W takim przypadku należy złożyć korektę w urzędzie skarbowym. Większość błędów w rozliczeniu dotyczy osób, które robią to w formie papierowej, ponieważ platforma Twój e-PIT pozwala je wyeliminować. 

Zobacz wideo Polski Ład. Na jakie pułapki trzeba uważać przy jednoosobowej działalności gospodarczej?

Poniżej przedstawiamy 10 najczęstszych błędów popełnianych podczas rozliczania podatku dochodowego: 

1. Błąd rachunkowy 

Podatnicy najczęściej popełniają błędy podczas matematycznych obliczeń, a zwłaszcza przy zaokrąglaniu podstawy obliczenia podatku oraz kwoty podatku do zapłaty. Zarówno podstawę obliczenia podatku, jak i sam podatek należny, zaokrągla się do pełnego złotego. Obliczenia w takim przypadku, należy wykonywać kilkukrotnie najlepiej przy użyciu programów rozliczających PIT-y lub kalkulatora. Najczęściej dotyczy to osób, które składają PIT-11 i czerpały dochód z różnych źródeł.  

2. Brak podpisu na deklaracji  

Deklaracje składane w formie papierowej muszą zostać podpisane, inaczej zostanie to potraktowane jako "błąd formalny" co oznacza, że deklaracja będzie uważana za niezłożoną i nie wywoła żadnych skutków prawnych. Jeżeli deklaracja PIT zostanie złożona bez uzupełniona wszystkich pól jak np. numer PESEL, to urząd skarbowy może wezwać podatnika do uzupełnienia brakujących danych w ramach czynności sprawdzających.  

3. Złe rozliczenie wspólne małżonków  

"Rozliczenia rocznego z małżonkiem nie można wykonać w przypadku opłacania podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz podatku tonażowego" - wyjaśnia portal e-pity.pl. Wspólnego rozliczenia dotychczas nie mogli dokonywać też nowożeńcy, zmienił to jednak Polski Ład. Jeżeli małżonkowie pozostawali we wspólności majątkowej od dnia zawarcia małżeństwa do końca roku (którego dotyczy rozliczenie), mogą rozliczyć się wspólnie za 2021 rok. 

4. Nieprawidłowa kolejność wpisów 

Małżonkowie, którzy decydują się wspólnie rozliczać, muszą pamiętać o kolejności wpisów. W części B1 formularza wpisywany jest podatnik, a w części B2 - małżonek. Podatnicy często zapominają o zachowaniu tej kolejności i w miejscu, gdzie powinny pojawić się dane liczbowe podatnika, wpisują te odpowiadające współmałżonkowi. 

5. Brak załączników w zeznaniu 

Przedsiębiorca, który ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, bez względu na to czy uzyskuje przychody, czy też nie, musi złożyć zeznania wraz z załącznikiem PIT/B. Niedołączenie odpowiednich dokumentów lub niewskazanie odpowiedniej liczby załączników jest traktowane jako błąd. Uczulamy, że w zeznaniu PIT należy podać konkretną liczbę dołączonych załączników, a nie potwierdzenie ich złożenia w formie "ptaszków" czy "krzyżyków" - przypomina portal pit-format.pl.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

6. Niewłaściwy PIT 

Częstym błędem jest złożenie nieprawidłowego formularza do urzędu skarbowego. Najbardziej typowym jest PIT-37 składany przez pracowników, zleceniobiorców i te osoby, którym zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik. Warto, jednak sprawdzić, który formularz należy złożyć, ponieważ w przypadku złożenia nieprawidłowej deklaracji, zostanie się wezwanym do jej korekty. Przepisy podatkowe zmieniają się stosunkowo często, dlatego radzimy upewniać się, czy PIT, który składaliśmy w poprzednim roku, jest wciąż aktualny.  

7. Niewłaściwy adres zamieszkania 

Wielokrotnie popełnia się błędy na rzeczach najbardziej oczywistych takich jak np. adres zamieszkania. W tej rubryce musi znaleźć się aktualny adres, który jest obowiązujący w dniu złożenia zeznania podatkowego. Dotyczy to również sytuacji, gdy w roku uprzednim adres był inny.  

8. Błędne rozliczenie ulgi prorodzinnej  

Najbardziej kłopotliwa jest ulga prorodzinna. Często błędnie odlicza się pełną kwotę ulgi zamiast odpowiedniej ilości miesięcy w roku, w którym urodziło się dziecko. Jak przypomina portal pit-format.pl ulga będzie przysługiwać "za cały miesiąc, w którym dziecko przyszło na świat, jeżeli więc urodziło się 26 września 2021 roku, to ulga przysługuje za 4 miesiące.". Konieczne jest również podatnie numeru PESEL, a w przypadku jego braku - imienia, nazwiska i daty urodzenia dziecka.  

Więcej informacji z Polski i ze świata przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

9. Błędne rozliczenie ulgi mieszkaniowej 

Podatnicy zapominają, że w przypadku, gdy kontynuuje się odliczenia z tytułu tzw. ulgi mieszkaniowej, należy złożyć zarówno załącznik PIT/D, jak i prawidłowo przenieść kwotę ulgi do realizacji na kolejne lata wynikającą z zeznania złożonego rok wcześniej. 

10. Wsparcie niewłaściwej organizacji pożytku publicznego  

Wszyscy podatnicy mają prawo do przekazania 1 proc. podatku dochodowego na dowolnie wybraną organizację pożytku publicznego. Aby to zrobić, należy wpisać numer KRS organizacji oraz wyliczoną kwotę 1 proc. Organizacja ta musi jednak znajdować się w aktualnym wykazie prowadzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, dlatego warto sprawdzić, czy widnieje ona na liście przed złożeniem rozliczenia.  

Więcej o: