Praca w Śląskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Katowicach. 80 etatów czeka [ZAROBKI, WYMAGANIA]

Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach przyjmuje dokumenty od kandydatów zainteresowanych przyjęciem do służby. Wolnych jest aż 80 etatów. Aplikacje można składać do poniedziałku 16 maja. Jakie należy spełnić wymagania? Jakie są zarobki?

Jak wyjaśnia Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach, kandydaci po złożeniu dokumentów muszą przejść testy, m.in. psychologiczne, kompetencyjne i sprawności fizycznej. Na stronie internetowej Krajowej Administracji Skarbowej wyjaśniono szczegóły, dotyczące wymagań, pensji i warunków pracy.

Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach przyjmuje do pracy. Jakie ma wymagania?

Jak czytamy, funkcjonariuszem może zostać osoba, która spełnia następujące wymagania:

 • jest obywatelem polskim,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada wykształcenie co najmniej średnie,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku,
 • nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141), ani nie była ich współpracownikiem.

Do dodatkowych wymagań zaliczono posiadanie czynnego prawa jazdy kat. B, dobrą sprawność fizyczną umożliwiającą szkolenia z zakresu środków przymusu bezpośredniego oraz umiejętność pracy pod presją czasu i odpornością na stres. Warunki pracy są następujące:

 • funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania w obszarze właściwości miejscowej wskazanej Izby Administracji Skarbowej,
 • po zakończonym postępowaniu  kwalifikacyjnym dyrektor Izby określi miejsce pełnienia służby funkcjonariusza,
 • realizacja zadań służbowych na stanowiskach w pionie zwalczania przestępczości ekonomicznej związana jest z wykorzystaniem broni palnej i środków przymusu bezpośredniego.

Więcej podobnych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Pieniądze (zdjęcie ilustracyjne) Przeciętne wynagrodzenie w górę. Ale wyższe pensje zjada inflacja

Funkcjonariusz celno-skarbowy - jakie zarobki?

Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach oferuje wynagrodzenie w wysokości 3 338 zł brutto (kwota wynagrodzenia zasadniczego + dodatek za stopień służbowy) i dodatki do uposażenia, a także dodatek za wysługę lat (w wysokości od 2 proc. do 25 proc. wynagrodzenia zasadniczego po udokumentowaniu co najmniej 2-letniego stażu pracy), inne dodatki do uposażenia przewidziane przepisami oraz po spełnieniu warunków np. dodatek kontrolerski, dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatek żywieniowy, równoważnik za dojazdy, nagrodę roczną, tzw. trzynastkę i nagrody jubileuszowe. Jak czytamy dalej, kandydatom oferuje się również:

 • ścieżkę kariery zawodowej od aplikanta do inspektora,
 • wysokość uposażenia zasadniczego na stanowisku
 • możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby,
 • dodatkowy urlop wypoczynkowy po 15 latach służby,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia socjalne (np. dofinansowanie wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny,  zapomoga - wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłata do kosztów udziału do zajęć kulturalno-oświatowych lub sportowo-rekreacyjnych i in.),
 • dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych.

Otwarcie Punktu Szczepień Powszechnych w Olkuszu Dyrektor w Modernie zrezygnował z pracy po jednym dniu. Zarobi 700 tys. dol.

Praca w Śląskim Urzędzie Celno-Skarbowym. Jakie dokumenty należy złożyć?

Aby aplikować, należy przygotować:

 • kwestionariusz osobowy, wg wzoru, który znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach - w zakładce: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach / Ogłoszenia / Nabór / Wzory oświadczeń,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • kopie świadectw pracy/służby z poprzednich miejsc pracy/służby, o ile pozostawałeś w stosunku pracy/służby,
 • oświadczenie dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa, lub współpracy z tymi organami – wypełnij, jeśli urodziłaś(eś) się przed 1 sierpnia 1972 r. - wzór oświadczenia znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach - w zakładce: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach / Ogłoszenia / Nabór / Wzory oświadczeń. 

Dokumenty można składać w formie elektronicznej, osobiście do kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Katowicach lub pocztą z dopiskiem: "Postępowanie kwalifikacyjne do służby Celno-Skarbowej". 

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Zobacz wideo Maciej Stuhr i Agnieszka Grochowska jako małżeństwo. „Fucking Bornholm" jedną z premier tygodnia
Więcej o: