Kto będzie mógł skorzystać ze świadczeń medycznych bez kolejki? Jest projekt MZ [LISTA]

Żołnierze zawodowi oraz dawcy krwi i osocza będą mogli skorzystać ze świadczeń medycznych bez kolejki. Minister zdrowia Adam Niedzielski przygotował projekt rozporządzenia, który przewiduje takie ułatwienia dla tych grup.

W Polsce każda placówka medyczna, która ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, ma obowiązek prowadzenia list oczekujących. O kolejności przyjęcia decyduje przede wszystkim stan zdrowia.  Niektóre grupy pacjentów mają szczególne przywileje, które dają im prawo do bycia przyjętym poza kolejnością, choć nadal najistotniejsza zasada przy określeniu kolejności to stan zdrowia. Ministerstwo Zdrowia chce poszerzyć listę uprzywilejowanych o dwie nowe grupy.  

Zobacz wideo Dlaczego oceny w szkole są bez sensu?

Świadczenia medyczne bez kolejki. Kogo obejmą?

Jak przekazał portal rynekzdrowia.pl minister zdrowia przygotował projekt nowego rozporządzenia, które przewiduje prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej bez konieczności czekania w kolejce dla dwóch nowych grup.  

Pierwszą grupą są żołnierze zawodowi. Będą mogli bez kolejki skorzystać ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej lub w placówkach nadzorowanych przez MON. 

Drugą grupą będą dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, a także osoby, które oddały osocze po przejściu COVID-19.  

Więcej informacji z Polski i ze świata przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Świadczenia medyczne bez kolejki. Kto może z nich skorzystać? [LISTA]

Oprócz żołnierzy i dawców o prawo do świadczeń medycznych bez kolejki starają się również osoby pracujące w ochronie zdrowia: lekarze i pielęgniarki, ale na razie przysługuje ono tylko:  

 • kobietom w ciąży, 
 • osobom, które nie ukończyły 18 roku życia, a które posiadają zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, 
 • osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik, 
 • osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy 
 • osobom posiadającym tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu, 
 • inwalidom wojennym i wojskowym, 
 • kombatantom, 
 • uprawnionym żołnierzom i pracownikom, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, 
 • weteranom poszkodowanym w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, 
 • działaczom opozycji antykomunistycznej, 
 • osobom represjonowanym z powodów politycznych, 
 • osobom deportowanym do pracy przymusowej. 
Więcej o: