PIT obniżony, koniec z ulgą dla klasy średniej. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizacje pięciu ustaw, w tym o podatku dochodowym od osób fizycznych - podała we wtorek Kancelaria Prezydenta. Nowelizacja ta obniża dolną stawkę PIT z 17 do 12 procent. W ustawie przywrócono także częściowe odliczenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Przepisy wejdą w życie 1 lipca.

Jak czytamy w uzasadnieniu, celem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw jest ulepszenie i uproszczenie systemu podatkowego. Nowe regulacje mają także zapewnić stabilność systemu na kolejne lata. "Rezultatem wprowadzonych zmian ma być polepszenie sytuacji zarówno pracowników etatowych, których źródłem przychodów jest stosunek pracy, jak również osób osiągających przychody z tytułu umów cywilnoprawnych, kontraktów oraz innych rodzajów umów" - pisze Kancelaria Prezydenta.

Zobacz wideo Co zostało z Polskiego Ładu? Wiceminister Soboń: Prawie wszystko zostało

Polski Ład 2.0. Zmiana w przepisach podatkowych jest poprawką do reform z początku roku

Nowelizacja obniża dolną stawkę PIT z 17 do 12 procent. Ustawa uchyliła także przepisy dotyczące tzw. ulgi dla klasy średniej. By podatnicy nie stracili na zmianie, wyliczany będzie tzw. hipotetyczny podatek należny za rok 2022, który będzie liczony z uwzględnieniem tzw. ulgi dla klasy średniej oraz skali podatkowej obowiązującej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl 

Na Twitterze zmiany wylicza Małgorzata Samborska z Grant Thornton:

PAD popisał ustawę nowelizującą Polski Ład: stawka podatku obniżona z 17 proc. na 12 proc.; koniec z ulgą dla klasy średniej; koniec z rolowaniem zaliczek; granica "neutralności" zmian dla umowy o pracę w stosunku do zasad 2021 r. - 17.700 brutto; zamieszanie zostaje

- kwituje ekspertka ds. podatków. Jak dodaje w komentarzu, "obniżka ma obowiązywać od stycznia, ale przy umowie o pracę, ewentualny zwrot będzie dopiero w zeznaniu rocznym".

Ponadto zmieniono przepisy podatkowe dot. osób samotnie wychowujących dzieci. "W drodze ustawy Polski Ład uchylono obowiązujące od 1 stycznia 1993 r. przepisy, które statuowały podstawę prawną do rozliczenia się przez podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko lub dzieci z tym dzieckiem (dziećmi). W miejsce tej preferencji ustawa Polski Ład wprowadziła nową ulgę podatkową adresowaną do osób samotnie wychowujących dzieci (podatnicy mieli prawo do odliczenia od podatku kwoty 1500 zł). Przedłożona ustawa uchyla przepis uprawniający osoby samotnie wychowujące dzieci do pomniejszenia podatku o kwotę 1500 zł, a jednocześnie przywraca preferencję w postaci wspólnego rozliczania się tej kategorii podatników z dziećmi" - pisze Kancelaria Prezydenta.

Zwiększono również limit dochodów, jakie w ciągu roku może zarobić dziecko, by nie utracić przywilejów podatkowych. Wcześniej granica wynosiła 3089 zł, od lipca wzrośnie do 16 061,28 zł. Ponadto nie będzie w dochody rodzica wliczana renta rodzinna. Tym samym w przypadku dochodów małoletniego zostanie zastosowana odrębna kwota wolna od podatku.

Zmiany w odliczaniu składki zdrowotnej 

Podpisana przez prezydenta Dudę ustawa przywraca częściową możliwość odliczenia składki zdrowotnej przez przedsiębiorców. "Podatnicy na tzw. podatku liniowym będą mogli pomniejszyć podstawę obliczenia podatku o składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w roku podatkowym z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym podatkiem liniowym. Łączna wysokość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć w roku podatkowym kwoty 8700 zł. Możliwość odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie także uwzględniana przy ustalaniu podstawy obliczania daniny solidarnościowej" podsumowuje Kancelaria Prezydenta.

Ulga na zabytki - zmiana przepisów

Zmianie ulegną też przepisy dot. tzw. ulgi na zabytki. "Ze względu na wadliwość obecnie obowiązujących rozwiązań przedłożona ustawa uchyla przepis statuujący podstawę prawną do pomniejszenia podstawy obliczenia podatku o wydatki poniesione na zakup zabytku. Druga modyfikacja polega na wprowadzeniu zastrzeżenia, iż w przypadku odliczenia wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, prawo do pomniejszenia podstawy obliczenia podatku przysługuje pod warunkiem, że po poniesieniu takich wydatków podatnik uzyskał zaświadczenie wojewódzkiego konserwatora zabytków potwierdzające wykonanie prac lub robót. Uchylono przepisy przewidujące ulgę podatkową w przypadku wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do ewidencji zabytków. Do wydatków poniesionych na zabytki do dnia 31 grudnia 2022 r. będą miały zastosowanie przepisy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r." - czytamy.

Nowelizacja ustawy o służbie zagranicznej podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę

Z kolei celem nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej jest zminimalizowanie potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, związanych z kształceniem się członków służby zagranicznej oraz kandydatów do pracy w tej służbie na zagranicznych uczelniach spoza kręgu państw sojuszniczych.

Inny cel to zapewnienie zwiększonej mobilności dyplomatów zawodowych w stosunku do pozostałych członków służby zagranicznej. Ponadto nowe prawo dostosowuje katalog stopni dyplomatycznych, nadawanych członkom służby zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, do systemów przyjętych w porządkach prawnych innych krajów demokratycznych, w tym państw Unii Europejskiej.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Więcej o: