Zasiłek i dodatek pielęgnacyjny sprawiają problemy seniorom. Wielu nie zdaje sobie sprawy z różnicy

Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny są problematyczne dla samorządów, ale też i seniorów. To bliźniacze świadczenia, ale pobierać można tylko jedno z nich. Czym się różnic dodatek od zasiłku pielęgnacyjnego?

Zarówno dodatek, jak i zasiłek pielęgnacyjny mają pomóc osobom, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji. Są między nimi jednak pewne różnice i wykluczenia. Zasiłek pielęgnacyjny wypłacają gminy i nie mogą go pobierać osoby, którym przysługuje wypłacany przez ZUS dodatek pielęgnacyjny. Jednocześnie można pobierać jedną formę dofinansowania.

Zobacz wideo PiS zawalczy o wyborców kolejnymi obietnicami? Kuczyński: Kierujemy się w stronę Grecji

Dodatek pielęgnacyjny - ile wynosi i komu przysługuje?

Dodatek pielęgnacyjny wypłaca ZUS:

  • osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (muszą mieć orzeczenie w tej sprawie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS)
  • osobom, które ukończyły 75 lat - dodatek otrzymują z urzędu (ZUS sam przyzna dodatek, nie muszą składać zaświadczenia o stanie zdrowia).

Jego wysokość to 239,66 zł miesięcznie. Przysługuje on mniejszej liczbie grup, niż zasiłek pielęgnacyjny. Osoby, które nie otrzymały tego świadczenie, mogą się zgłosić do swojej gminy o zasiłek pielęgnacyjny.

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl 

Zasiłek pielęgnacyjny - co to jest i ile wynosi, komu przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • dziecku z niepełnosprawnością
  • osobie z niepełnosprawnością, która ukończyła 16 lat, jeżeli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • osobie z niepełnosprawnością, która ukończyła 16 lat, która ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Jednocześnie jednak nie mają do niego prawa:

  • osoby uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego
  • osoby umieszczone w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
  • Zasiłek wypłaca gmina i to do niej trzeba zgłosić się z wnioskiem. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Rząd interweniuje

Zdarza się, że oba świadczenia są wypłacane jednocześnie. W takiej sytuacji świadczeniobiorca ma pomniejszaną emeryturę lub rentę o wysokość wypłacanego niezgodne z przepisami zasiłku. Żeby zmniejszyć problem, Ministerstwo Rodziny i Polityki zapowiedziało uruchomienie narzędzia cyfrowego dla gmin, dzięki któremu będą one mogły weryfikować, czy jedna osoba nie pobiera zarówno zasiłku pielęgnacyjnego (wypłacanego przez ZUS), jak i dodatku pielęgnacyjnego (wypłacanego przez gminy).

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Więcej o: