Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych. Jak złożyć wniosek? [PORADNIK]

Dodatek węglowy to 3 tysiące złotych, o które ubiegać się może każde gospodarstwo domowe ogrzewane przez paliwa stałe. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek do urzędu w zamieszkiwanej miejscowości. Jak złożyć taki wniosek? Wyjaśniamy.

Rząd pracuje nad kolejną ustawą, która ma uregulować kwestię dodatku węglowego. Aktualny plan, przyjęty na posiedzeniu 19 lipca, przewiduje, że uprawnieni do dodatku otrzymają zapomogę w wysokości 3000 zł. W praktyce środków nie trzeba będzie jednak wydawać na węgiel. Potwierdził rzecznik resortu środowiska

Zobacz wideo Rządowy projekt dopłat do węgla powinien trafić do kosza?

Dodatek węglowy. Komu przysługuje?

Pieniądze mają wspierać gospodarstwa domowe w związku z koniecznością zakupu węgla po powyższych cenach. Dodatek będzie przysługiwać gospodarstwom domowym, które jako główne źródło ogrzewania wskazały paliwo stałe. Chodzi o tradycyjny piec na węgiel, ale także na przykład kozę, kominek albo ogrzewacz powietrza. Rząd nie przewiduje wprowadzenia kryterium dochodowego.   

RMF FM dotarło do treści wniosku, który trzeba będzie wypełnić, żeby otrzymać rzeczone 3 tysiące dodatku węglowego. Wniosek ten zasadniczo składać się ma z dwóch części.  

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Dodatek węglowy. Jak złożyć wniosek?

W części pierwszej wnioskodawca zobowiązany jest do podania swoich podstawowych danych osobowych. Należy uzupełnić w odpowiednich rubrykach: imię, nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL. W przypadku braku numeru PESEL wystarczy numer dokumentu stwierdzającego tożsamość. Oprócz tego należy podać adres miejsca zamieszkania. Nieobowiązkowo we wniosku znajduje się również miejsce na podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.  

Wnioskodawca w formularzu musi zawrzeć informacje, o którym mowa wyżej, dotyczące wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz zadeklarować czy jest to gospodarstwo jednoosobowe czy wieloosobowe. Jeżeli gospodarstwo wieloosobowe obejmuje więcej niż sześciu członków, należy do wniosku dodać kolejny formularz uwzględniający dane osobowe wszystkich domowników. W tej części wniosku należy również, wybrać co jest głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego.  

Więcej informacji z Polski i ze świata przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Dodatek węglowy. Gdzie złożyć wniosek?

We wniosku można również podać numer konta bankowego, jeżeli wnioskodawca zadeklaruje, że wypłata dodatku węglowego ma być wykonana przelewem.   

W drugiej części wniosku znajduje się oświadczenie potwierdzające, że podane informacje są zgodne z prawdą. Poprawnie wypełniony wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta miejscowości, w której zamieszkuje wnioskodawca ubiegający się o dodatek.   

Przypominamy, że aby otrzymać dodatek węglowy, należy wpisać swoje gospodarstwo domowe do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.  

Więcej o: